Rozmiar: 11790 bajtów

Maciej Zajączkowski

 

Tensometr serce przetwornika - źródło sygnału pomiarowego

Tensometry już od blisko 70 lat stanowią podstawowe źródło sygnału określającego wartość wielkości mechanicznych, mierzonych metodami obróbki sygnału elektrycznego. HBM, jako światowy lider w dziedzinie tensometrycznych technik pomiarowych, proponuje szeroką gamę tensometrów przeznaczonych do pomiaru odkształceń lub oceny stanu naprężeń w elementach konstrukcyjnych obiektów, badaniach laboratoryjnych lub znajdujących zastosowanie m.in. w budowie przetworników masy, siły, ciśnienia, momentu obrotowego.
A teraz odrobina teorii . Tensometr to po prostu ułożony w kształcie tzw. drabinki pomiarowej, odcinek przewodnika elektrycznego. Jak pamiętamy z fizyki, opór elektryczny przewodnika zależy od trzech elementów: długości, powierzchni przekroju poprzecznego i rodzaju materiału. Zwróćmy uwagę, że poddając nasz odcinek przewodnika np. rozciąganiu zwiększymy jego długość przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni jego przekroju. Skutek - to wzrost oporu elektrycznego (materiał praktycznie pozostał ten sam). Jeśli uda się zapewnić proporcjonalność (liniowość) przyrostu oporu elektrycznego do przyrostu wydłużenia znajdziemy się w posiadaniu prostego lecz precyzyjnego narzędzia zamiany odkształceń mechanicznych na sygnał elektryczny. Tensometry objęte naszą ofertą wykonane są z konstantanu o współczynniku K = 2 (określającym stosunek względnego wzrostu oporu do wydłużenia względnego) na podłożu z poliamidu lub żywic fenolowych. Można je naklejać na różne materiały celem określenia ich odkształceń. Najczęściej tensometry stosowane są w trzech obszarach :
  1. analiza naprężeń powstających w elementach konstrukcji podczas ich pracy w obiekcie lub podczas prób w laboratorium;
  2. analiza naprężeń własnych (np. metodą wierconego otworka) w elementach konstrukcji nie poddanych obciążeniom;
  3. budowa przetworników wielkości mechanicznych - wówczas tensometry naklejone są na materiał o znanych parametrach wytrzymałościowych i o określonym kształcie (np. belka zginana - przetworniki siły lub wagi, membrana - przetworniki ciśnienia).
Tensometry wykonywane są , zależnie od zastosowania, w różnych wielkościach (od 0.6 do 150mm), kształtach ( jedno- dwu-lub trzyosiowe) także oporności można dobierać w zakresie 120, 350, 700 lub 1000 omów.

Powrót

Biuro Inżynierskie Maciej Zajączkowski
jest oficjalnym przedstawicielem firmy HBM w Polsce