Budownictwo jest bardzo szerokim polem do badań i pomiarów. Do tej branży możemy zaliczyć budynki mieszalne i przemysłowe, drogi i autostrady, mosty i tunele podziemne, rurociągi, gazociągi i wieże transmisyjne, oraz wiele innych…

Powstające wysokie budynki mieszkalne i biurowce, popularnie nazywane drapaczami chmur, są coraz bardziej imponujące. Pomimo iż są zbudowane z innowacyjnych surowców, by zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji wymagają monitoringu odkształceń materiału. Rozległa powierzchnia budynku stanowi duży opór dla wiatru, przez co budowla narażona jest na wahania. Aby zapobiec mikropęknięciom surowca HBM FiberSensing stworzyła czujnik pochylenia (tilt sensor), oparty na technologii optycznej wykrywa nawet najmniejsze odchylenia od pionu. Monitoring naprężeń betonowych fundamentów za pomocą tensometrów np. z rodziny LY wykrywa najmniejsze mikropęknięcia i daje możliwość szybkiej reakcji w celu powstrzymania ich propagacji a w rezultacie  niekontrolowanej degradacji. 

Drogi asfaltowe spinają Polskę siecią komunikacyjną gwarantując szybki i bezproblemowy przejazd. Zwiększony ruch na drogach sprawia że coraz częściej ulegają zniszczeniu . Aby podwyższyć bezpieczeństwo i komfort kierowców oraz ich pasażerów, niemiecki producent sprzętu pomiarowego HBM oferuje kompletne łańcuchy pomiarowe monitorujące przepustowość i obciążenie badanych dróg i autostrad.

Tunele górskie  znajdujące się w ciągach komunikacyjnych, jak i miejskie przeznaczone na metro lub kolej są poddawane dużym naciskom wynikającym ze znacznej wagi materiału znajdującego się ponad nim, oraz ciągłym drganiom powstającym w skutek ruchu pojazdów. Monitorowanie górotworu podczas budowy tunelu i jego eksploatacji jest możliwy dzięki wykorzystaniu technologii optycznej HBM FiberSensing oraz klasycznej elektrooporowej. Dzięki unikalnym właściwościom czujniki światłowodowe mogą być instalowane na przestrzeni wielu kilometrów, bez uszczerbku na jakości sygnału pomiarowego. System światłowodów gwarantuje iskrobezpieczność i niewrażliwość na wilgoć.

Wraz z rozwojem technologii rosną również nasze potrzeby. Oczekujemy rozwiązań lepszych, większych, wygodniejszych, bardziej bezpiecznych. Ocena wynikowego zachowania konstrukcji staje się obowiązkowa aby można było wykryć usterki na wczesnych etapach. Kontrole wizualne nie dostarczają wystarczających informacji. Aby przedłużyć żywotność budowli i ograniczyć koszty remontu stosuje się monitoring kondycji konstrukcji za pomocą czujników dzięki którym, można wykryć wszelkie nieprawidłowości. Monitoring cyklu życia całej konstrukcji - od projektu, budowy i eksploatacji po jej remont lub okres zakończenia użytkowania możliwy jest dzięki zastosowaniom gotowych rozwiązań HBM dla:

Rozbudowanych symulacji komputerowych (nCode HBM Prenscia)
Testowanie materiałów i ocena obciążenia
Rozkład odkształceń i temperatur
Oszacowanie konwergencji i wibracji
Pomiary przemieszczeń, ugięć i obrotów

Wczesne wykrycie uszkodzeń prowadzi do wydłużenia okresu eksploatacji, zapobiegania wadom konstrukcyjnym lub efektom nadmiernego użytkowania skracając czas interwencji i zmniejszając koszty napraw.

Budynki i hale produkcyjne, wielkometrażowe magazyny i sklepy wymagają monitoringu obciążenia dachu zwłaszcza w trakcie zimy. Zalegający śnieg może uszkodzić konstrukcję i doprowadzić nawet do zawalenia budynku. HBM oferuje kompletny sprzęt pomiarowy do monitoringu naprężeń stalowej konstrukcji nośnej oraz odkształceń dachu, podnosząc bezpieczeństwo użytkowanej budowli.

Monitoring rurociągów transportujących wodę lub gaz zabezpiecza strukturę przed rozszczelnieniem, podnosi bezpieczeństwo eksploatacji i zapobiega przerwom w dostawie niezbędnych mediów. Gazociągi są wymagającą strukturą, transportują bowiem wysoce wybuchowe paliwo. Montaż czujników odkształceń niejednokrotnie odbywa się na pracującej konstrukcji. HBM FiberSensing opracowała system pomiarowy oparty na czujnikach światłowodowych, 100% bezpiecznych nawet w tak wymagającej aplikacji, ponieważ tensometry są aplikowane za pomocą kleju, a czynnikiem pomiarowym jest włókno szklane przez które biegnie fala świetlna.