Branża pojazdów szynowych jest dynamicznie rozwijającym się sektorem przemysłu. Projektowanie i testowanie nowych pojazdów, wiąże się z analizą konstrukcji wagonów i ich zachowania trakcie eksploatacji. Możemy zmierzyć poziom drgań, odchyleń od osi czy naprężeń. Bezpieczeństwo jest również niezwykle istotną kwestią wszystkich pojazdów, a zwłaszcza dopuszczonych do transportu publicznego. Dzięki aparaturze pomiarowej HBM możemy okreslić siłę i sprawność hamowania jednostki, odkształcenia zawieszenia i temperaturę powstałą na skutek sił tarcia. Na bezpieczeństwo eksploatacji wpływa również kondycja kół wózków i jakość torowiska.

Dzięki najnowszym systemom pomiarowym jesteśmy wstanie określić odchyłki kołowatości kształtu kół, nierówności na torach, lub nierówny rozkład przewożonego ładunku nadmiernie obciążającego jedną z wielu osi zawieszenia. Monitoring trakcji elektrycznej spotyka się z wieloma problemami. Najtrudniej jest zniwelować szkodliwy dla tensometrii elektrooporowej wpływ mocnego pola elektromagnetycznego. 

HBM FiberSensing stworzyło nową linię czujników optycznych, opartych na zasadzie pomiaru zmiany długości fal świetlnych biegnących w światłowodach. System elektroniki pomiarowej zwanej optycznym interogatorem, wysyła odbiera i analizuje wiązkę lasera. Dzięki tej najnowszej technologii możemy bez problemów monitorować docisk pantografów do napowietrznych linii trakcyjnych, lub zaprogramować we współpracy z mapą i GPS wysokość pantografów na przestrzeni całej trasy. Technologia ta jest również wykorzystywana do monitoringu nasypów kolejowych i poziomu drgań przedostających się do środowiska naturalnego. Szczególnie skomplikowane jest sterowanie ruchem na dużych węzłach kolejowych jak dworce lub skrzyżowania głównych tras. Wówczas niezbędne stają się narzędzia do detekcji składów na poszczególnych torach, określanie ich kierunku i prędkości. To wszystko możliwe jest z nowoczesną aparaturą pomiarową od niemieckiego producenta HBM.