Laboratoria w pierwszej kolejności kojarzą nam się ze szklanymi probówkami, białym kitlem i sterylną czystością. Jest to miejsce przeprowadzania badań i testów wymagających specjalnych warunków, specjalistycznego sprzętu pomiarowego i wykwalifikowanej kadry naukowej.

Laboratoria medyczne najczęściej wykorzystują czujniki wagi jak np. SP4 do niezwykle precyzyjnych pomiarów zawartości pewnych substancji organicznych i nieorganicznych lub naważania składników preparatów medycznych, leków lub suplementów diety.

Materiałoznawstwo zajmuje się analizą nowych i istniejących już materiałów pod kątem własności fizycznych i chemicznych. Jest tu niezwykle duże pole do popisu dla producentów czujników opartych na różnych technologiach. HBM, niemiecki lider sprzętu pomiarowego oferuje przetworniki oparte na technologii tensometrii elektrooporowej oraz czujniki optyczne. Dzięki nim możemy badań i monitorować:

- naprężenia materiału poprzez pomiar odkształceń. Korzystając z prawa proporcjonalności, znając moduł Younga i odczytując za pomocą aparatu pomiarowego odkształcenie materiału możemy określić jakie naprężenia zaistniały wewnątrz materiału i jakie miały one wpływ na strukturę badanego ciała

- zmęczenie i wytrzymałość materiału za pomocą tensometrów i czujników siły

- własności tłumienia za pomocą czujników drgań i akcelerometrów

- właściwości akustyczne stosując mikrofony naszej firmy siostry B&K  

- wagę i ciężar właściwy substancji na pomocą czujników wagi

- właściwości plastyczne dzięki zastosowaniu czujników przemieszczenia

Materiały kompozytowe sprawiały dużo kłopotów ze względu na ich ciągliwość. Klasyczne tensometry elektrooporowe maja zbyt małą tolerancję dopuszczalnej zmiany geometrii. Dzięki zastosowaniu tensometrii optycznej of HBM Fibersensing, opartej na pomiarze zmiany długości fali światła biegnącej w światłowodzie, otrzymaliśmy własności fizyczne czujnika odpowiadające własnościom światłowodu. Dzięki zastosowaniu tego nowego medium pomiarowego otrzymaliśmy bardzo sprawne narzędzie nie wrażliwe na pole elektromagnetyczne, wilgoć, czy agresywne środowisko związków chemicznych. Możemy więc mierzyć światłem odkształcenie, temperaturę, drgania oraz przyspieszenia.

Kalibracja czujników i elektroniki pomiarowej odbywa się również w laboratorium. Wymagane są sterylne warunki pracy, maszyny kalibrujące wymagają stałej temperatury i ciśnienia. Filtry antypyłowe gwarantują czystość, a zabezpieczenia przed nadmiernym wpływem pola elektromagnetycznego zapewniają stabilny prąd przepływu i brak zakłóceń. W siedzibie HBM w Darmstadt znajduje się laboratorium kalibracyjne, w którym możemy wzorcować czujniki aż do 5MN, 400 kNm, 10 kbar.