Branża medyczna to nie tylko lekarze i badania. Postępująca automatyzacja i robotyzacja jest wszechobecna w przemyśle i produkcji maszyn i leków. Jak się ma więc sektor medyczny do branży pomiarowej? Odpowiedź wydaje się być oczywista. Rozwój maszyn medycznych, robotów operacyjnych, pomocy rehabilitacyjnych i transportujących pacjentów z ograniczeniami ruchomymi, ultra dokładnych wag laboratoryjnych, pras do wytwarzania tabletek oraz maszyn pakujących , dozujących i sortujących leki był  by niemożliwy gdyby nie precyzyjne narzędzia pomiarowe od niemieckiego producenta HBM

Proste czujniki odkształceń – tensometry elektrooporowe znajdują swoje zastosowania w testowaniu nowych produktów takich jak aparaty korekcyjne w ortodoncji, mierzeniu siły nacisku koronek na zęby w stomatologii czy poprawnego dopasowania protez kończyn. 

Postępująca robotyzacja pozwala przeprowadzać zabiegi i operacje dotąd niewykonalne, ograniczać rany pooperacyjne przyspieszać powrót pacjentów do zdrowia. Roboty w medycynie mają wspomagać procedury medyczne. Najczęściej mamy do czynienia z telemanipulatoprem, gdy lekarz steruje ruchami robota, który to z najwyższą precyzją wykonuje polecenia eliminując ryzyko błędu. Takie urządzenia naszpikowane są czujnikami siły, przemieszczeniaciśnienia, kontrolującymi i gwarantującymi poprawne działanie maszyn. 

Roboty rehabilitacyjne ułatwiają funkcjonowanie osób w podeszłym wieku lub z ograniczeniami ruchowymi. Pomagają w transporcie chorych  i w ich rychłym powrocie do pełnej sprawności. Specjalistyczne łóżka i fotele wyposażone są w przetworniki wagi, by kontrolować stan pacjenta i jego prawidłowe ułożenie. Coraz częściej występujące automatyczne protezy lub egzoszkielety zaopatrzone są  czujniki przemieszczenia i siły.

Opłacalność fabrykacji leków i suplementów diety wiąże się nie tylko z ich skutecznością i popytem, ale przede wszystkim z możliwie niskimi nakładami pieniężnymi na produkcję. Skrócenie czasu cyklu wytwórczego, eliminacja błędów wynikająca w czynnika ludzkiego znacznie redukuje koszty. Dzięki cyfrowym przetwornikom wagi typu FIT5A lub FIT7A, czy czujnikom z rodziny PW: PW2D, PW6D, PW18,  PW22, maszyny sortujące, dozujące i pakujące działają niezawodnie z najwyższą precyzją i prędkością.