Co to jest tensometr foliowy

Co to jest tensometr foliowy

Tensometry foliowe są stosowane jako sprawdzona technologia sensoryczna na całym świecie. 
Dowiedz się, czym jest tensometr foliowy i jakie typy są dostępne na rynku.

Określenie tensometrów foliowych
Tensometr foliowy to czujnik do pomiaru względnych zmian długości materiału (odkształcenia) w wyniku przyłożonych sił. Odkształcenie to jest rejestrowane jako ściskanie lub rozciąganie i jest zależne głównie od elastycznych właściwości badanego materiału. Naprężenie dodatnie odnosi się do przypadków, w których elementy mechaniczne uległy wydłużeniu, natomiast naprężenie ujemne opisuje materiały ściśnięte.

Zasady pomiaru tensometrów foliowych
Tensometry foliowe służą do określania wartości i kierunku odkształcenia. Uzyskuje się to dzięki drabince pomiarowej, która jest zwykle instalowana na powierzchni materiału w celu zmierzenia występującego odkształcenia jako funkcji zmiany rezystancji elektrycznej w stosunku do nominalnej rezystancji tensometru i jego współczynnika czułości. 
Tensometr rejestruje ściskanie jako zmniejszenie swojej rezystancji elektrycznej, a wydłużenie jako jej wzrost.
Aby obliczyć naprężenia materiału (eksperymentalna analiza naprężeń) wartości odkształceń są sprzężone z właściwościami fizycznymi materiału, takimi jak moduł Younga (prawo Hooke'a).
Alternatywnymi zastosowaniami tensometrów są przetworniki tensometryczne, takie jak: przetworniki wagi, siły, momentu obrotowego i ciśnienia.
Istnieją tysiące różnych tensometrów foliowych dostępnych w HBM, w tym formaty: liniowy, rozetowy, skrętny/ścinany, pełen mostek i łańcuchy tensometryczne.

  • Liniowe tensometry są preferowane do pomiaru odkształceń w jednym kierunku,
  • Tensometry rozetowe mają podwójne drabinki pomiarowe do pomiarów odkształceń pod kątem 90°C i do pomiaru naprężenia dwuosiowego,
  • Tensometry skrętne mają unikalnie rozmieszczone drabinki pomiarowe do określania naprężeń ścinających prętów skręcanych,
  • Tensometry liniowe podwójne wyposażone są w równoległe drabinki pomiarowe do pomiaru naprężeń prostopadłych w belkach zginanych
  • Tensometry typu pełen mostek wyposażone są w 4 zintegrowane drabinki pomiarowe do pomiarów naprężeń ścinających w prętach rozciąganych i ściskanych,
  • Łańcuchy tensometryczne wyposażone są w wiele mniejszych drabinek pomiarowych w celu pomiaru gradientów siły ścinającej na mostku pomiarowym.