2-3

FIT7A - szybki precyzyjny i efektywny


Zapotrzebowanie na maszyny pakujące i kontrolery wagi wzrasta na rynkach szybko rozwijających się. Przemysł spożywczy stanowi lukratywny interes i wymaga precyzyjnej i opłacalnej technologii. Nowe cyfrowe przetworniki wagi FIT7A umożliwiają producentom maszyn przeistoczyć to wyzwanie w rozwiązanie. Dla producentów kontrolerów wagi, maszyn pakujących i sortujących, wymagania dotyczące produkcji żywności szybko wzrastają. Stoją oni przed wymaganiami wysokiej precyzji , prędkości napełniania i pakowania żywności przy jednoczesnym zachowaniu tych samych lub niższych kosztów.

Przetwornik wagi jest kluczowym elementem w produkcji maszyn pakujących o wysokich osiągach. Do niedawna producenci kontrolerów wagi musieli opierać się na przetwornikach wagi bazujących na elektromagnetycznej kompensacji siły (EMFC) aby zapewnić wysoką precyzję przy wyższej cenie przeliczonej na pojedynczy komponent. Jednak te przetworniki wagi nie spełniały wymagań tych wzrastających rynków z uwagi na ich duży koszt i delikatność. Cyfrowe przetworniki wagi bazujące na technologii tensometrycznej są znacznie bardziej efektywną kosztowo alternatywą i są obecnie dostępne jako szybsze i precyzyjniejsze. Inżynierowie działu badawczo-rozwojowego firmy HBM prześcignęli technologię elektromagnetycznej kompensacji siły poprzez dopasowanie specjalnie opracowanych tensometrów ze sztywnym korpusem sprężystym i wyrafinowaną elektroniką. Te nowe przetworniki wagi FIT7A cechują się ogromnym wzrostem przetwarzania danych, precyzją i prędkością. W dodatku dostarczają do 60 procent oszczędności kosztów w porównaniu z przetwornikami wagi bazującymi na elektromagnetycznej kompensacji siły.

Czy nowe cyfrowe przetworniki wagi stanowią właściwą odpowiedź dla producentów maszyn pakujących by umożliwić im opracowanie produktów dla nowych rynków zbytu? Następujące kryteria wyjaśniają techniczne i ekonomiczne aspekty przetwornika wagi FIT7A.

Precyzja i prędkość są dwoma kluczowymi cechami przetworników wagi. Precyzja redukuje margines bezpieczeństwa podczas napełniania, podczas gdy prędkość prowadzi do podwyższenia wydajności. Przetwornik wagi FIT7A cechuje nieliniowość 0.0125% i współczynnik minimalnej działki weryfikacyjnej Y na poziomie do 25000. To umożliwia utrzymanie na minimalnym poziomie przeważenia opakowania (dodatkowy margines przekraczający ciężar nominalny podany na opakowaniu). Jego standardowa odchyłka to jedynie 0.1g przy 10kg. Dynamiczne przesunięcia i wibracje wymagają złożonych kalkulacji dla określenia właściwego ciężaru w bardzo krótkim okresie czasu. Dalszy rozwój oprogramowania, w tym również  firmware umożliwił przetwornikowi FIT7A prowadzenie 180 procesów ważenia na minutę samodzielnie, bez konieczności podłączania PLC. Układ może obsługiwać bariery fotooptyczne i sterować systemami za pomocą własnych wejść/wyjść, co skutkuje osiągnięciem szybkich i produktywnych procesów pakowania z równoczesnym zachowaniem wysokiej dokładności. Jeżeli używasz własnego szybkiego PLC z wyrafinowanym oprogramowaniem przetwarzającym sygnał, zoptymalizowanym na potrzeby twojego kontrolera wagi, to możesz osiągnąć nawet 400 procesów na minutę używając cyfrowego wyjścia sygnału przetwornika FIT7A.

FIT7A jest dość mocny w porównaniu z elektromagnetycznymi przetwornikami wagi EMFC i może być łatwo wymieniony dzięki swym złączom, zamiast wyprowadzonym przewodom. Te nowe przetworniki wagi rzadziej ulegają awarii, a gdy już rzeczywiście zaistnieje konieczność ich wymiany, to jest to proste zagadnienie nie wymagające ponownego okablowania całego kontrolera wagi. Po prostu rozłącz go, odkręć, wyjmij, zamontuj i podłącz nowy przetwornik.

Nowe cyfrowe przetworniki wagi mogą być łatwo zintegrowane w istniejących maszynach i wagach. Ta stosunkowo prosta integracja w konstrukcji maszyny pomaga w wykorzystaniu w pełni mocnych stron przetwornika, jak i jego parametrów. Również łatwo i szybko dokonać wymiany istniejącego FIT/1 na swojego następcę FIT7A, gdyż ich wymiary zewnętrzne są identyczne.

Komunikacja i oprogramowanie odgrywają coraz ważniejszą rolę w ważeniu dynamicznym w odniesieniu do „Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT)” i „Industry 4.0”. Oprogramowanie PanelX do konfiguracji przetworników wagi FIT7A dostarcza intuicyjny interfejs użytkownika z możliwością sterowania dotykowego dla ustawienia wszystkich parametrów pomiaru. PanelX umożliwia również regulację przetwornika wagi oraz graficzną wizualizację i analizę twoich wyników pomiarowych. To pozwala na ustawienie filtrów i natychmiastowe obejrzenie ich efektów na ekranie. Ta analiza daje użytkownikowi jasny pogląd co w danej chwili przetwornik wagi widzi i jak wewnętrzne filtry regulują cyfrowy sygnał wyjściowy przed jego wysłaniem do sterownika PLC.  Jeżeli to potrzebne – istnieje pomoc w programie w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia.

Cyfrowe przetworniki wagi FIT7A stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich producentów maszyn pakujących, sortujących i kontrolerów wagi, którzy chcą otworzyć nowe, szybko rozwijające się rynki zbytu i dla tych, którzy chcą zapewnić, że ich produkty będą spełniać zmieniające się wymagania i zapotrzebowanie tych rynków. Potencjalne oszczędności mogą osiągnąć sześciocyfrowe, a czasem nawet siedmiocyfrowe kwoty rocznie.