Konferencja 7

Forum Inteligentnego Rozwoju 26-29.09.2021, Toruń

Forum Inteligentnego Rozwoju to unikalny kongres naukowo-technologiczny poświęcony innowacjom i inwestycjom przyszłości.
Wejdź do pasjonującej dyskusji z udziałem setek innowatorów, wizjonerów, inwestorów, reprezentantów nowoczesnych samorządów i rządu poświęconej trudnej drodze od pomysłu do sukcesu rynkowego. Forum to doskonałe miejsce do prezentacji badań i technologii przed inwestorami oraz promocji projektów UE realizowanych w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

W programie merytorycznym wydarzenia bardzo aktywnie otwieramy się na wszystkie etapy powstawania i wdrażania na rynek innowacji, nie pomijamy żadnego z nich, a szczególnie ważne i liczne grono uczestników stanowią autorzy badań podstawowych, od których przecież rozpoczyna się cały proces powstawania innowacji. Ważnym ogniwem i wartością dodaną każdego Forum są również naukowcy realizujący badania na etapie aplikacyjnym, a także przedsiębiorcy wprowadzający w obrębie swoich firm innowacyjne technologie – usługi i produkty.

Odbiorcami prezentacji i aktywnymi uczestnikami debat są osoby i organizacje wspierające finansowo nowatorskie przedsięwzięcia – inwestorzy, samorządowcy i instytucje otoczenia biznesu. W czasie trwania wydarzenia można więc nawiązać relacje z wieloma pionierami konkretnych rozwiązań – produktów i usług, co stanowi wielką szansę na wyjście ze swoim projektem poza dziedzinę nauki czy branżę gospodarki, której projekt dotyczy – nadając mu odpowiedni rozpęd do rozwoju.


Link do wydarzenia: TUTAJ