Kalibracja

Kalibracja przetworników momentu obrotowego

Kalibracja

Skalibrowane przetworniki momentu obrotowego są wymagane przy opracowywaniu i testowaniu dużych napędów dla maszyn rolniczych, statków lub w sektorze motoryzacyjnym. Generalnie, jedynie certyfikaty kalibracji DAkkS (DAkkS = Krajowy Organ Akredytacji Republiki Federalnej Niemiec) wydane przez akredytowane laboratoria kalibracyjne są akceptowane. Wraz z nową 400kNm maszyną kalibracyjną momentu w swoim wewnętrznym laboratorium kalibracyjnym, HBM posiada jedyną komercyjną maszynę kalibracyjną dla dużych momentów w Europie i jest w stanie zagwarantować krótkie terminy realizacji.

Laboratorium 

Laboratorium kalibracyjne HBM może kalibrować kompletną gamę przetworników momentu w zakresie od 0.5 N∙m aż do 400kN∙m. Maszyna referencyjna jest umieszczona pionowo i umożliwia kalibrację momentu w kierunku zarówno zgodnym, jak i przeciwnym do wskazówek zegara w odniesieniu do znanych norm DIN51309 i VDI2646.

Specjalne przetworniki momentu w zakresie 150kN∙m i 400kN∙m zaprojektowane wyłącznie dla tej maszyny kalibracyjnej bazujące na przetwornikach T10FH, są używane jako przetworniki referencyjne. Dwa precyzyjne przetworniki referencyjne umożliwiają niepewność pomiarową ±0.1% w zakresie od 20kN∙m do 400kN∙m i ±0.15% w zakresie od 3kN∙m do 20kN∙m.

Udokumentowany, spójny łańcuch pomiarów porównawczych który umożliwia odwzorowalność tych przetworników momentu względem Niemieckiego Wzorca Krajowego znacznie przyczynił się do tego osiągnięcia. Niemiecki Wzorzec Krajowy, najwyższej klasy maszyna kalibracyjna z 1.1MN∙m nazywana również "maszyną testującą wzorzec momentu" i ulokowana w PTB (Niemiecki Instytut Metrologiczny), oferuje niepewność pomiarową 0.08%.

Historia

W 1977 roku, HBM był pierwszą niemiecką firmą akredytowaną jako oficjalne laboratorium kalibracyjne DAkkS. Odtąd oprzyrządowanie pomiarowe dla szerokiego zakresu mierzonych wielkości został skalibrowany na korzyść klientów by zapewnić odwzorowalność wg DIN EN ISO 9001. Możliwości pomiarowe używanych wzorców referencyjnych są weryfikowane przez Niemiecki Instytut Metrologiczny (PTB) w regularnych odstępach. Certyfikat kalibracji jest dowodem na odwzorowalność.