Monitoring infrastr kolejowej

Monitoring infrastruktury kolejowej

Monitorowanie tuneli, mostów i torowisk w infrastrukturze kolejowej i inżynierii lądowej
Obejmując wszystkie obszary rozwiązań monitorujących dla przemysłu kolejowego, HBK dostarcza również rozwiązania do krótko- i długoterminowego monitorowania infrastruktury kolejowej.
Pomiary przyłożonych obciążeń i naprężeń są konieczne, aby obserwować zmiany w materiale i reagować w czasie. Niezawodny system monitorowania może wykryć anomalie na czas, umożliwiając w ten sposób bardziej efektywną realizację konserwacji i napraw, co natychmiast skutkuje zmniejszeniem kosztów operacyjnych.
Zastąpienie konserwacji zaplanowanej z góry zgodnie z wyznaczonym harmonogramem konserwacją uzależnioną od stanu konstrukcji jest głównym celem monitorowania infrastruktury.

Opcje monitorowania infrastruktury kolejowej

Tunel
Pomiar odkształceń, sił i przesunięć. Monitorowanie odkształceń spowodowanych ruchami i naporem górotworu podczas budowy lub eksploatacji. Ciągłe monitorowanie powłoki tunelu oraz trudnych lub niedostępnych części tunelu.

Most
Kontrola statycznych i dynamicznych naprężeń pod kątem przewidywania, zmęczenia materiału i żywotności, w postaci pomiarów krótkoterminowych lub ciągłego monitorowania. Precyzyjna diagnostyka parametrów strukturalnych poprzez analizę takich czynników, jak drgania, wydłużenie, przemieszczenie i temperatura.

Tory i linie napowietrzne
Odkształcenia, siły i naprężenia linii napowietrznych, szyn, zwrotnic, podkładów i podłoża można wiarygodnie mierzyć i oceniać w trudnych warunkach elektromagnetycznych, chemicznych i mechanicznych.


Korzyści:
1. Przedłużenie żywotności
Krótko- lub długoterminowe monitorowanie zachowania i integralności zasobów może przedłużyć ich żywotność poza zaprojektowany okres, co skutkuje ogromnymi oszczędnościami.
2. Ograniczenie ryzyka operacyjnego
Wczesne wykrywanie uszkodzeń prowadzi do zapobiegania krytycznym usterkom konstrukcji, zmniejszając ilość interwencji i koszty napraw.
3. Walidacja projektu
Oprzyrządowanie konstrukcji podczas budowy może być cennym narzędziem do sprawdzania wyrafinowanych metod konstrukcyjnych i nowych materiałów.

Modułowe rozwiązanie do efektywnego monitorowania stanu zasobów
Konfiguracja pomiarowa HBK oferuje wszystko, od czujnika po wynik, a także w pełni zintegrowane i dostosowane do potrzeb usługi.
Skorzystaj z szerokiej gamy czujników optycznych i elektrycznych, uzupełnionych naszymi modułowymi rozwiązaniami DAQ jak: QuantumX i SomatXR, aby uzyskać precyzyjną i niezawodną długoterminową akwizycję danych, otwartą na integrację dowolnego czujnika. Przechowuj dane w bezpieczny sposób - lokalnie w rejestratorze i centralnie w chmurze zarządzania zasobami - oraz dodawaj analizy danych HBK przewidujące indywidualny plan konserwacji.
Dodatkowo oferujemy kompetentną obsługę i wsparcie, aż do pełnego zarządzania Twoim projektem.

Monitoring infrastruktury kolejowej: tunele
Tunele są podstawą naszej infrastruktury. Występują w dużych miastach, górach, a nawet pod wodą.
Odkształcenia mechaniczne tunelu mogą stanowić istotne zagrożenie bezpieczeństwa, szczególnie podczas eksploatacji oraz podczas prac budowlanych nad samym tunelem lub w jego bezpośrednim otoczeniu. Niezbędna jest znajomość stabilności i niezawodności konstrukcji.
W ciągu ostatnich lat opracowaliśmy alternatywy dla konwencjonalnych systemów monitorowania dla następujących zastosowań:
 • Oprzyrządowane segmenty konstrukcji
 • Estymacja deformacji i zbieżności
 • Inklinometr światłowodowy
 • Monitoring niedostępnych sufitów


Monitoring infrastruktury kolejowej: mosty
Konstrukcje inżynierii lądowej muszą wytrzymywać wykładniczo rosnące przyłożone obciążenia, uderzenia i obciążenia środowiskowe. Ciągła ocena wynikającego z tego zachowania konstrukcji staje się obowiązkowa, tak aby usterki można było wykryć na wczesnym etapie i zagwarantować bezpieczeństwo.
Monitorowanie stanu konstrukcji on-line umożliwia wykrywanie anomalii na czas. Optymalizuje to konserwację i zmniejsza koszty eksploatacji.
Dostarczamy rozwiązania monitorujące dla całego cyklu życia konstrukcji - od projektu, budowy i eksploatacji, po remont, a nawet rozwiązania pod klucz dla zakończenia okresu użytkowania:
 • Ciągłe monitorowanie
 • Pomiary przemieszczeń, ugięć oraz nachylenia i drgań
 • Badanie materiałów i ocena obciążenia
 • Rozkład naprężenia i temperatury

Monitorowanie infrastruktury kolejowej: tory, zwrotnice, podkłady i linie napowietrzne
Tory, zwrotnice i podkłady są ważne dla funkcjonalności i bezpieczeństwa całej infrastruktury kolejowej. Uszkodzenia materiałowe spowodowane ekspozycją na wysokie i stałe obciążenia, ale także na wpływy atmosferyczne i skutki jazdy pociągu mogą prowadzić do uszkodzeń i awarii.
Pomiary na przewodach, liniach napowietrznych i elementach wysokiego napięcia stanowią szczególne wyzwanie dla technologii pomiarowej. Wymagane są tutaj produkty kompatybilne ze środowiskiem elektromagnetycznym.
Nasza technologia pomiarowa pomaga w:
 • Pomiarze sił, naprężeń mechanicznych, przyspieszeń i metodach wyznaczania poprzecznego przemieszczenia toru, podłużnego przemieszczenia toru, odkształcenia toru, poprzecznego przemieszczenia podkładu
 • Pomiarze obciążenia elementów toru podczas eksploatacji
 • Badaniach po zmianach warunków pracy, na przykład przy wzroście nacisku na oś, prędkości itp.
 • Wykrywaniu i ciągłym monitorowaniu czynników ryzyka wykolejenia i przeciążenia spowodowanych: siłami Y i Q, stanem obciążenia, współczynnikiem wykolejenia, zestawieniem pociągu, siłą odśrodkową, jazdą po łuku, charakterystyką toczenia, niestabilnością, siłami przemieszczania szyny, deformacjami kół
 • Weryfikacji obowiązujących przepisów
 • Określeniu danych potrzebnych do obliczeń kosztów cyklu życia konstrukcji