Momentomierz tor t21wn new

Nowość: Przetwornik momentu obrotowego T21WN

HBM Test and Measurement wprowadził nowy przetwornik momentu T21WN, który oparty jest na technologii tensometrycznej i wykorzystuje bezstykową transmisję energii i sygnału pomiarowego. Przetwornik ten umożliwia wykonywanie wymagających statycznych i dynamicznych pomiarów momentu obrotowego, prędkości obrotowej i kąta obrotu na elementach nieobrotowych i wirujących. Jest idealny do zastosowań laboratoryjnych, badawczych i testowych, a także do stosowania w monitorowaniu produkcji i procesów oraz do celów zapewnienia jakości.
Oprócz sygnału wyjściowego momentu obrotowego o wartości +/- 10 V przy znamionowym (znamionowym) momencie obrotowym, zapewnia również sygnał o standardowej częstotliwości 10 kHz +/- 5 kHz. Przetwornik momentu obrotowego T21WN występuje w wersjach o zakresach znamionowych od 0,1 N·m do 200 N·m. Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa układu pomiaru momentu obrotowego wynosi do 20 000 obrotów na minutę, w zależności od zakresu pomiarowego. Zintegrowany układ pomiaru prędkości obrotowej / kąta obrotu z 360 impulsami na obrót może być wykorzystywany do określonej maksymalnej nominalnej prędkości obrotowej bez ograniczeń.
Przetwornik jest zasilany napięciem stałym 24 V, które jest powszechne używane w stanowiskach testowych. T21WN nadaje się do zastosowania w znacznie bardziej dynamicznych aplikacjach niż poprzedni model, T20WN, dzięki pasmu pomiarowemu 1 kHz. Użytkownicy korzystają ze znacznie szerszego zakresu funkcji niż w przypadku poprzedniego modelu.

Poznaj nasz nowy produkt TUTAJ