Przetwornik sily c15

Nowość: Referencyjny przetwornik siły C15

Ekonomiczny przetwornik siły C15 może być stosowany jako przetwornik referencyjny, jako czujnik odniesienia (master) w standardowych maszynach testowych oraz do zastosowań w stanowiskach testowych o bardzo wysokich wymaganiach co do dokładności. Przetwornik referencyjny siły C15 umożliwia kalibrację z obciążeniami od 2,5 kN do 1 MN.
Przetwornik siły C15 jest wytrzymałym (przetestowanym pod względem elektromagnetycznym, odpornym na korozję, udary i drgania) czujnikiem o nominalnym zakresie pomiarowym w zakresie od 2,5 kN do 1 MN. C15 spełnia wymagania klasy dokładności 00 wg ISO376 w wyjątkowo szerokim zakresie pomiarowym od 10% do 100% odpowiedniego obciążenia. Charakteryzuje się wysoką sztywnością, niewielkim odkształceniem przy pełnym obciążeniu i korzystnym zachowaniem przy obciążeniu dynamicznym. Posiada klasę szczelności IP67 i jest hermetycznie zamknięty (zaspawany).
Ponadto posiada niski współczynnik temperaturowy sygnału zerowego i małą czułość na gradienty temperatury, co powoduje, że nadaje się do realizacji zadań kalibracyjnych - również dynamicznych - w laboratorium i poza nim.
Dzięki bardzo wysokiemu sygnałowi wyjściowemu przetwornika - ponad 4 mV / V, w wersjach o zakresie 25 kN i wyższych - można wykorzystać pełny zakres pomiarowy wzmacniacza. Gwarantuje to wysoką rozdzielczość i wyjątkowy stosunek sygnału do szumu.
Klasa dokładności wg ISO376: 00
Klasa dokładności HBM: 0,02 ... 0,05
Nominalny (znamionowy) zakres pomiarowy: 2,5 kN ... 1 MN
Dzięki swojej konstrukcji przetwornik działa optymalnie nawet przy niecentrycznym obciążeniu, również w różnych pozycjach montażu. Przetwornik może być zamówiony w wielu opcjach wykonania obejmujących m.in.: zabudowany układ TEDS, wbudowany podwójny mostek tensometryczny, dopasowanie sygnału wyjściowego do określonego poziomu.W zakresie akcesoriów do przetwornika C15 znajdują się praktyczne elementy montażowe jak np. jarzma wykonane wg normy ISO376. 
Na życzenie możemy wykonać kalibrację całego łańcucha pomiarowego.