Opc ua rewolucyjny standard  lacznosci przemyslowej

OPC UA - rewolucyjny standard łączności przemysłowej

Cyfrowy kondycjoner sygnału wyposażony w OPC UA - nowy globalny protokół IIOT
Potencjał ujednoliconej komunikacji elektrycznej zyskał na znaczeniu w ostatnich dziesięcioleciach wraz z poprawą globalnej współpracy i handlu. Opracowano różne systemy architektoniczne, aby usprawnić komunikację maszyna-maszyna w różnych sektorach, z ustalonymi protokołami umożliwiając solidnym sieciom komunikacyjnym obsługę rosnącej ilości procesów automatyzacji. Jednak niewiele z nich jest tak solidnych i wszechstronnych, jak OPC Unified Architecture (OPC UA).

Co to jest OPC UA?
OPC UA to jeden z najbardziej udanych na świecie standardów komunikacji elektrycznej, skupiający się na integracji urządzeń przemysłowych w spójny i komunikatywny system. Może łączyć się z wieloma komponentami jak elementami wykonawczymi (silnikami lub zaworami), sterującymi (PLC) i cyfrowymi kondycjonerami sygnału z funkcją pomiarową w celu usprawnienia gromadzenia danych i kontroli parametrów, z możliwościami wieloplatformowymi, które nie są utrudnione przez z natury sztywne programowanie. 
Być może najważniejszą cechą OPC UA jest jednak to, że standard OPC jest dostępny dla systemu Windows od lat, a rozszerzony standard UPC-UA jest swobodnie dostępny w formie open source na licencji GPL 2.0, co umożliwia użytkownikom edycję i modyfikowanie oprogramowania zgodnie z ich specyfikacjami przemysłowymi.
Ten rewolucyjny standard łączności przemysłowej jest ulepszony w porównaniu z istniejącymi sieciami interfejsów, umożliwiając uniwersalne połączenia między maszynami (komunikacja M2M) za pomocą kondycjonerów sygnału, niezależnie od podobieństw mechanicznych lub wspólnych sił między komponentami.
Aby skorzystać z takiej sieci, kondycjonery sygnału muszą mieć możliwości OPC UA. Bezpośrednie interfejsy OPC UA są szeroko produkowane dla szerokiej gamy produktów, które są zintegrowane z konstrukcją komponentu.

Integracja kondycjonerów sygnału z OPC UA
Implementacja protokołu OPC UA w CPU i wykorzystanie standardowego interfejsu Ethernet (TCP/IP) są zgodne ze standardami OPC UA, umożliwiając wiele połączeń z różnymi interfejsami, gromadzeniem danych i systemami sterowania. Daje to tę korzyść, że OPC UA może być używany do transmisji danych do serwera lub chmury w celu eksploracji danych i generowania nowej aplikacji do obsługi usług i kontroli produkcji.

Integracja i topologie systemu
ClipX działa na zasadzie Plug and Play, co pozwala na podłączenie do sześciu jednocześnie zsynchronizowanych ze sobą urządzeń lub kilkuset pracujących w jednym cyfrowym łańcuchu pomiarowym w sieci przemysłowej. HBM jest ekspertem w dziedzinie kondycjonowania sygnałów, oferując szeroką gamę produktów do optymalizacji przemysłowych procesów produkcyjnych.