Powlekanie tensometrów warstwą kleju

Opcja powlekania klejem EP150

Opcja powlekania klejem EP150: pewna i oszczędzająca czas

W nowej opcji EP150 używany jest klej jednoskładnikowy w postaci żywicy epoksydowej. Został on naniesiony na nośną tensometru. Zakres temperatury zastosowania to -70°C do +150°C dla zarówno pomiarów odniesionych do punktu zerowego (statycznych), jak i pomiarów dynamicznych. Opcja ta jest dostępna dla większości tensometrów przeznaczonych dla producentów przetworników tensometrycznych.

Łatwe w użyciu

Po przygotowaniu powierzchni przetwornika, reszta jest prosta:
  • pozycjonowanie tensometru
  • umocować tensometr za pomocą kawałka taśmy
  • dociśnięcie i wygrzanie zgodnie z instrukcją obsługi
Twoje korzyści:
  • Klej jest suchy co ułatwia łatwe użycie i pozycjonowanie tensometru
  • Warstwa kleju jest bardzo cienka i równo rozłożona na powierzchni tensometru
  • Długi termin przydatności: 1 rok Umożliwia zaoszczędzenie jednego kroku roboczego: aplikacji kleju
  • Nie jest wymagane wygrzewanie po związaniu