T40b sprzegla2

Przetwornik momentu obrotowego T40B


Większość aplikacji pomiaru momentu w stanowiskach pomiarowych w tej chwili może zostać oparta na przetworniku T40B oferowanym w kilku gabarytach w zależności od zakresu znamionowego - od 50Nm do nawet 10kNm.
Tarcza przetwornika T40 została zaprojektowana tak, aby zminimalizować jej długość w celu uproszczenia integracji ze stanowiskiem pomiarowym. Dodatkowo tarcze są stosunkowo nieczułe na obciążenia pasożytnicze umożliwiając bezpośredni montaż części maszyny do korpusu przetwornika bez potrzeby użycia dodatkowych wałków łączących lub sprzęgieł.
T40 został zaprojektowany do pracy w trudnych warunkach i jest bezobsługowy oraz nie posiada elementów podlegających zużyciu podczas pracy takich jak np. pierścienie ślizgowe i szczotki lub sprzęgła. Użycie cyfrowego transferu danych pomiędzy statorem i rotorem zapewnia trwałą, bezbłędną akwizycję danych i transmisję pozbawioną problemów nawet w trudnych warunkach środowiskowych, na przykład przy występujących zakłóceniach elektromagnetycznych lub zmianach temperatury. Zmierzony moment jest podawany w postaci sygnału na wyjściu napięciowym i częstotliwościowym.
Typowe zastosowania dla tego typu przetwornika występują w przemyśle samochodowym na stanowiskach testowych silników, skrzyń biegów lub zawieszeń, ale przetwornik T40 może być używany również do testowania silników elektrycznych, pomp i prądnic.
W celu bezpiecznego i dokładnego rejestrowania momentów, firma HBM będąca specjalistą w technologii pomiarowej dostarcza teraz również odpowiednie sprzęgła dla oferowanej przez siebie serii tarczowych momentomierzy T40. Wytrzymałe sprzęgło kompensuje wszystkie występujące odchyłki promieniowe, osiowe i kątowe, które mogą powstać w fazie instalacji momentomierza tarczowego. Sprzęgło takie charakteryzuje się wysoką sztywnością skrętną jak również jednocześnie niskim momentem bezwładności. Dzięki temu, że oferowane sprzęgło jest idealnie dopasowane do momentomierza tarczowego firmy HBM, użytkownik może być pewien, że moment jest we właściwy sposób przyłożony do tarczy przetwornika.
Sprzęgła i elementy montażowe dla aplikacji w układach pomiaru momentu obrotowego.
Które sprzęgło jest właściwe?
Tarcza momentowa jest precyzyjnym przetwornikiem, który umożliwia osiągnięcie bardzo małych niedokładności pomiaru. Jednak, by to osiągnąć, trzeba spełnić specjalne wymagania. Najważniejszym jest zminimalizowanie obciążeń pasożytniczych działających na przetwornik, które oprócz innych kwestii, wynikają z błędów osiowania w układzie napędowym. Równoległe przesunięcie promieniowe końców wału zainstalowanego na tarczy pomiarowej generuje siły promieniowe i moment gnący działające na przetwornik. Promieniowe przesunięcie kątowe skutkuje momentem gnącym podczas gdy przesunięcie osiowe powoduje zarówno siłę osiową jak i moment gnący.
W praktycznym zastosowaniu, wszystkie przesunięcia, a co za tym idzie wszystkie obciążenia pasożytnicze występują jednocześnie. Najprecyzyjniejsze osiowanie układu napędowego tylko częściowo rozwiązuje problem ponieważ nierozłączne tolerancje powstrzymują możliwość pełnej eliminacji przesunięć. Z tego powodu konieczne jest zainstalowanie sztywnych skrętnie, ale z drugiej strony elastycznych elementów kompensujących wraz z przetwornikiem , szczególnie gdy w grę wchodzą wysokie prędkości obrotowe. To prawie całkowicie skompensuje pozostałe przesunięcia. Użycie takich elementów kompensujących podnosi dokładność przetwornika i jednocześnie chroni zamontowane łożyska w układzie napędowym przed wysokim obciążeniem.
Sprzęgła używane jako elementy kompensujące składają się z dwóch elementów, które działają jak bez reakcyjne wały Cardana. To umożliwia kompensację przesunięcia kątowego i osiowego, jak również przesunięcia równoległego. Najbardziej kompaktowym kształtem takich elementów kompensujących jest pełne sprzęgło, z dwoma elementami działającymi jak wał Cardana (pół sprzęgło) zamontowanymi bezpośrednio przylegle do siebie. Przez małą przerwę pomiędzy obydwoma elementami, przesunięcia możliwe do skompensowania są niewielkie. Większe przesunięcia wymagają większych odległości pomiędzy elementami.
Rozważając zadania jakie stoją przed sprzęgłem i biorąc pod uwagę cel zamontowania modułu tarczy momentowej + elementu kompensującego w układzie napędowym w jak najbardziej wskazany sposób skutkuje całą rzeszą wariantów sprzęgieł i elementów montażowych.
Dodatkowo do szerokiego zakresu tarcz momentowych, HBM oferuje wybór sprzęgieł i części montażowych pokrywających zdecydowaną większość aplikacji momentowych.