Przetwornik wagi fit-5a

Redukcja kosztów przy zwiększonej precyzji

Cyfrowe przetworniki wagi od HBM umożliwiają wysoce dokładne rozlewanie mleka kokosowego w Chinach.

 Dzięki cyfrowym przetwornikom wagi z HBM używanym przez chińskiego producenta maszyn Best Crown może on oferować swojemu klientowi firmie Shanghai Dairy Milk oszczędności mierzone w milionach euro rocznie. Liczby są proste.
Bardziej dokładne sterowanie wielkością nalewania w maszynach Best Crown redukuje ilość strat - marginesu bezpieczeństwa dla zagwarantowania, że wielkość napełnienia wskazana na opakowaniu będzie osiągnięta. Dzięki dostarczaniu sprzętu dla lokalnego rynku o coraz wyższych wymaganiach i opanowaniu nowych możliwości eksportu, chiński przemysł spożywczy jest w silnej fazie wzrostu od lat. Wydajność i niezawodność w nalewaniu i pakowaniu produktów żywnościowych znajdują się na szczycie zainteresowań zarówno klientów , jak i producentów maszyn.
Best Crown, chińska firma produkująca maszyny zdecydowała się używać przetwornik wagi HBM: FIT/5 dla maszyny butelkującej mleko kokosowe.

Dzięki precyzyjnej, cyfrowej technologii ważenia od HBM, Shanghai Dairy Milk był w stanie oszczędzić kilka gramów mleka kokosowego na każdej butelce, które zwykle byłyby dodane jako margines bezpieczeństwa (nadwyżka) z uwagi na niedokładność technologii pomiarowej wcześniej używanej. Wraz z ponad 100.000 butelkami napełnianymi codziennie skutkuje to oszczędnościami materiału na poziomie milionów euro rocznie.
Zarówno klient końcowy, jak i producent maszyny korzystają z tych oszczędności. Firma Best Crown Machinery jest dumna dostarczając swoim wymagającym klientom maszyny cechujące się wyśmienitą jakością, które nie tylko niezawodnie pracują, ale również oszczędzają pieniądze poprzez inteligentny wybór komponentów. W ten sposób Best Crown Machinery osiąga znaczącą przewagę pośród konkurentów na wysoce konkurencyjnym rynku maszyn pakujących.

"Nasze cyfrowe przetworniki wagi są niezawodnymi standardowymi komponentami, łatwymi do zainstalowania w maszynach. Dzięki swojej dokładności i szerokiemu zakresowi funkcji, mogą znacznie podnieść skuteczność butelkowania i pakowania produktów spożywczych", wyjaśnia menadżer produktu HBM dla cyfrowej technologii ważenia na terenie Chin.

Wyznaczanie nowych rekordów: nowa generacja cyfrowych przetworników wagi
Pozostaje nadal coś jeszcze: Wraz z nową generacją cyfrowych przetworników wagi, produkty HBM do użycia w maszynach napełniających i pakujących wyznaczają nowe rekordy na polu tensometrycznej technologii ważenia.
Optymalna kombinacja ceny, dokładności i ultra-nowoczesnych funkcji filtracji w dedykowanym oprogramowaniu PanelX oferuje producentowi maszyny, jak i klientowi końcowemu znaczącą poprawę wydajności i oszczędności kosztów w produkcji żywności. Higieniczne przetworniki wagi z serii PW25, PW27 i PW29, są zalecane szczególnie dla układów o surowych wymaganiach higienicznych.