Catman

Rejestrator danych CX22B-W z oprogramowaniem Catman

  • Firma HBM prezentuje rejestrator danych CX22B-W wraz z oprogramowaniem do akwizycji danych (DAQ), dostarczającym szeroki wachlarz funkcji związanych z monitoringiem konstrukcji.
  • System umożliwia równoległe pomiary przy użyciu pojedynczego rejestratora danych.
  • Aplikacja na urządzenia mobilne "HBM Push" umożliwia otrzymywanie automatycznych powiadomień o istotnych zdarzeniach zaistniałych na monitorowanym obiekcie.

HBM Test and Measurement (HBM) dostarcza system akwizycji danych QuantumX i oprogramowanie Catman jako kompleksowy pakiet monitorowania stanu konstrukcji dla akwizycji danych na mostach, tunelach, turbinach wiatrowych i innych budynkach oraz infrastrukturze. Pakiet cechuje się funkcjami umożliwiającymi użycie pojedynczego rejestratora danych do zbierania różnych pomiarów przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności systemu.
W tym rejestratorze danych możliwe jest równoległe prowadzenie do 15 różnych zadań pomiarowych i w pełni autonomiczny zapis z częstotliwością próbkowania do 5 milionów próbek/s. Oprogramowanie Catman umożliwia indywidualne ustawienie liczby kanałów i częstotliwości próbkowania dla każdego pomiaru i pozwala na oddzielne sterowanie warunkami startu i stopu. Dzięki temu łatwo zaimplementować skomplikowane zagadnienia takie jak monitoring wielu torów lub pasów jezdni na moście. Poza tym, użytkownicy mają teraz do dyspozycji większą elastyczność w zbieraniu danych w bardziej ukierunkowany i skuteczny sposób.

Zintegrowany serwer FTP zapewnia wygodny transfer danych
Dodatkowo oprogramowanie Catman generuje oddzielny plik dla każdego zagadnienia pomiarowego, który może być przechowywany lokalnie i automatycznie wpisywany do serwera FTP. Oprogramowanie dostarcza szeroki zakres funkcji dla dalszej analizy takiej jak: kalkulacje na zarejestrowanym sygnale, analiza częstotliwościowa i inteligentna redukcja danych.

Aplikacja HBM Push zapewnia, że już nigdy nie przeoczysz ponownie ważnego zdarzenia
HBM Push jest integralną częścią pakietu do monitorowania stanu konstrukcji. Aplikacja powiadamia użytkownika o szczególnych zdarzeniach zaistniałych na monitorowanym obiekcie poprzez wysłanie wiadomości "push" do smartfonu użytkownika, niezależnie od tego, gdzie on się znajduje. Oprogramowanie Catman pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie tych zdarzeń. Wiadomość Push ID może być również udostępniona w celu powiadomienia innych osób o zdarzeniu. Bezpieczeństwo jest gwarantowane: wszystkie wiadomości są szyfrowane podczas transmisji. Ta aplikacja jest bezpłatna.

Oprogramowanie Catman w innych zastosowaniach
Te i inne funkcje oprogramowania Catman 5.0 są dobrze dopasowane do potrzeb monitoringu stanu konstrukcji, jak również do mobilnych testów drogowych, pomiarów długoterminowych w stanowiskach testowych i do analizy wytrzymałościowej oraz prac rozwojowych.
Aplikację HBM Push można pobrać bezpłatnie ze strony: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hbm.push
Niezbędne do monitorowania stanu konstrukcji: rejestrator danych QuantumX CX22B-W i oprogramowanie Catman