Smart torque

Smart torque® & CANHEADdirect

Smart torque by HBM – cyfrowe przetworniki momentu obrotowego teraz dostępne również w wykonaniach o małych zakresach znamionowych. 

Seria cyfrowych przetworników momentu T12 została w tej chwili rozszerzona o dodatkowe, niskie zakresy pomiarowe 100Nm i 200Nm – tym samym wysoka dokładność i dynamika serii T12 jest teraz dostępna również dla tych małych zakresów. Umożliwia to również użycie tej rodziny produktów w dodatkowych aplikacjach takich jak stanowiska testowe silników, skrzyń biegów, przekładni i zawieszeń w przemyśle motoryzacyjnym oraz testowanie silników elektrycznych, pomp i generatorów. Przetworniki te przy swoich gabarytach mogą być używane w zakresie prędkości obrotowych do 18.000obr/min, zapewniając klasę dokładności 0.03 przy częstotliwościach pomiaru od 0 do 6kHz. Wymiana danych pomiędzy rotorem, a statorem przetwornika odbywa się w sposób cyfrowy. Dzięki temu możliwa jest bezbłędna i bezpieczna akwizycja danych pomiarowych niezależnie od warunków zewnętrznych, zakłóceń elektromagnetycznych i zmiennych temperatur. Digitalizacja odbywa się z 19-bitową rozdzielczością. W dodatku do swych wspaniałych osiągów technicznych, przetwornik T12 oferuje dalsze funkcje, które pozwalają użytkownikom na oszczędność czasu i kosztów. Przetwornik momentu T12 używa nowoczesnych interfejsów sieciowych w celu szybkiego połączenia z systemami PLC. Dzięki swemu wyjściu częstotliwościowemu i analogowemu, przetwornik T12 jest również łatwy w użyciu w konwencjonalnej technologii. Wiele funkcji monitorujących, np. zapisu wartości minimalnych i maksymalnych podczas pomiaru, minimalizuje ryzyko użytkownika i umożliwia na bliższe przyjrzenie się jakości prowadzonych pomiarów. 
Oprogramowanie „T12 Assistant” jest używane do ustawienia i sterowania przetwornikiem momentu T12 i umożliwia wizualizację zarówno zapisanych, jak i obliczanych wielkości (np. mocy). Konfiguracja systemu i wpisanie parametrów jest łatwe. Ostrzeżenia informują użytkownika o jakichkolwiek błędach jakie mogą pojawić się podczas pomiaru. Do zmiany ustawień domyślnych wymagane jest hasło, umożliwiające również zabezpieczenie się przed nieumyślnymi zmianami. To jest tylko jeden przykład bezpieczeństwa i elastyczności jakie dostarcza nam „nowy wymiar pomiaru momentu obrotowego”.

Ekonomiczna akwizycja danych pomiarowych bezpośrednio na stanowisku pomiarowym przy użyciu układu CANHEADdirect firmy HBM
Układ CANHEADdirect firmy HBM pomaga w realizacji zdecentralizowanych systemów pomiarowych charakteryzujących się ilością do 50 punktów pomiarowych i oferuje ekonomiczne rozwiązanie zagadnienia akwizycji danych w eksperymentalnej analizie konstrukcji i naprężeń na przykład na uniwersytetach, w laboratoriach i w biurach inżynierskich dzięki m.in. zredukowanemu okablowaniu układu i bezpośredniemu podłączeniu do PC.
System nadaje się do statycznych badań konstrukcji, analizy zmęczeniowej, długotrwałych obserwacji i pomiarów konstrukcji mechanicznych takich jak na przykład instalacje wiatrowe, pojazdy szynowe i podzespoły maszyn.
Dane pomiarowe są zbierane przy minimalnych nakładach dotyczących instalacji sprzętu. Wzmacniacz pomiarowy CANHEAD jest instalowany w pobliżu punktu pomiarowego, dzięki temu odpada konieczność przesyłania sygnałów pomiarowych długimi przewodami. W jednej sieci CAN można połączyć ze sobą do pięciu takich wzmacniaczy pomiarowych. Układ CANHEADdirect umożliwia bezpośrednie podłączenie systemu pomiarowego do komputera za pomocą łącza USB.
Znaczne odległości pomiędzy punktami pomiarowymi nie stanowią dla systemu pomiarowego żadnego problemu. Dzięki możliwości przedłużenia przewodów sieciowych do 250 metrów, wzmacniacze pomiarowe mogą być instalowane w dużych odległościach od siebie. Wymiana danych i doprowadzenie zasilania do wzmacniaczy jest prowadzona poprzez szynę sieci CAN. Tym samym wielkości fizyczne takie jak naprężenie, siła i ciśnienie mogą być przesyłane równocześnie.
Do analizy danych pomiarowych służy użytkownikowi znane już oprogramowanie firmy HBM o nazwie CatmanEasy. Samodzielni programiści mogą przy użyciu dokumentacji API samodzielnie odczytać dane z urządzenia i przesłać je do własnego systemu. Nadal pomocny w tym jest interfejs ActiveX. Wyregulowane połączenie czteroprzewodowe pojedynczego tensometru kompensuje wpływy samych przewodów np. przy zmianach temperatur. Przy pomocy kalibracji bocznikowej można szybko skontrolować okablowanie każdego z punktów pomiarowych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa akwizycji danych pomiarowych. Wszystkie kanały pomiarowe są zsynchronizowane ze sobą i pomiar na nich odbywa się równolegle.
Pomiary mogą być prowadzone z użyciem tensometrów połączonych w układach: ćwierć-, pół- i pełnego mostka, mierzone może być również napięcie stałe w zakresie do 10V.