T10f - momentomierz referencyjny

T10F Momentomierz referencyjny

Pomiar momentu obrotowego na wałach napędowych statków jest niezwykle ważny w kwestii kontroli jednostki napędowej. Poziom skręcenia wału silnika głównego w jasny sposób informuje nas o poziomie pracy silnika okrętowego. Dzięki monitorowaniu obciążenia wału napędowego w trakcie pracy, możemy kontrolować ilość wykorzystywanego paliwa, oraz poprawić sprawność silnika.

Kalibracja  - w jakim celu się ją stosuje

Pomiar dużych momentów jest bez wątpienia w centrum naszego zainteresowania.  Coraz częściej jednak interesujemy się precyzją pomiaru i poziomem jej niepewności. Niezbędną czynnością gwarantującą bezbłędne odczyty jest kalibracja. Aby spełniać surowe normy prawne ochrony środowiska w przemyśle silników okrętowych, urządzenia pomiarowe powinny być zawsze w najwyższej formie. Jedynie współpraca maszyn z urządzeniami pomiarowymi gwarantuje najwyższą sprawność i ekonomiczną eksploatację.

Trzy metody kalibracji

Dla uproszczenia tego nietrywialnego zagadnienia wydzielono trzy podstawowe sposoby kalibracji, czyli wzorcowania przetworników momentu obrotowego:
1. Układy dźwignia-ramię – dokładna wartość wyznaczonego momentu obrotowego powstaje, gdy siła ciężaru określonych mas oddziałuje na próbkę za pośrednictwem ramienia dźwigni o znanej długości.
2. Drugą metodą wzorcowania momentu obrotowego jest jego określenie przy użyciu referencyjnego czujnika siły na ramieniu dźwigni o określanej długości.
3. Trzecią możliwością jest wykorzystanie referencyjnego przetwornika momentu obrotowego, stanowiącego wartość odniesienia.
Układy kalibracyjne z momentomierzami w których funkcje przetworników referencyjnych spełniają czujniki T10F mogą tworzyć lub być częścią dowolnego układu do generowania momentu, który następnie ulega weryfikacji poprzez momentomierz odniesienia.

Kalibracja momentu obrotowego w siedzibie HBM w Darmstadt

Maszyna do kalibracji znajdująca się w głównej fabryce HBM wiąże właściwości dwóch metod używanych do wzorcowania przetworników momentu obrotowego: układ dźwignia-masa oraz sposób bazujący na momentomierzu odniesienia. Dostosowane do wymagań aplikacji czujniki T10F o nominalnej wartości 150 kN·m i  T10F 400 kN·m funkcjonują jako przetworniki referencyjne. Dzięki dwóm bardzo dokładnym przetwornikom odniesienia osiągnięto niepewność pomiarową mniejszą o 0,1%. Taką usługę kalibracyjną można umówić w siedzibie HBM za pośrednictwem Biura Inżynierskiego Maciej Zajączkowski

Niezawodny nawet tysiące razy

Czujnik momentu obrotowego T10F jest praktycznie bezawaryjny. 
- Znamionowy moment obrotowy od 50 N·m do 10 kN·m
- Znamionowa prędkość obrotowa: do 15 000 obr / min
- Klasa dokładności: 0,1
Dzięki krótkiej konstrukcji zaprojektowanej by podwyższyć sztywność skrętną czujnika T10F, momentomierz idealnie spełnia swoje zadanie precyzyjnie mierząc moment dynamiczny. Jego duża sztywność boczna dopuszcza połączenie stosunkowo dużych mas bezpośrednio. Czujnik momentu obrotowego T10F jest bardzo uniwersalny dzięki szerokiemu zakresowi pomiarowemu i łatwej integracji. Urządzenie to dysponuje dużą gamą użytecznych akcesoriów. Szeroki wybór wtyczek i złączy oraz kable kompensujące spadki rezystancji w sytuacji skrócenia lub ich wydłużenia.