Transport

TRANSPORT PROBLEMS 26-28.06.2019

Reprezentanci naszej firmy uczestniczyć będą w konferencji naukowej dotyczącej rozwoju różnych dziedzin transportu. Program obejmie takie zagadnienia jak :  

  • transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy, transport morski i śródlądowy,
  • przygotowanie ładunku, organizacja i koordynacja przeładunku,
  • systemy komputerowe wspomagające projektowanie obiektów transportowych,
  • środki produkcji transportu,
  • diagnostyka techniczna środków transportu,
  • automatyzacja w transporcie,
  • ekonomia transportu,
  • i wiele innych. 

Zapraszamy na prelekcję szefa naszej firmy, Pana Macieja Zajączkowskiego, który przybliży słuchaczom możliwości sprzętu oferowanego przez naszego dostawcę, firmę HBM.