Trzy parametry pomiaru momentu obrotowego

Trzy kwestie dotyczące pomiaru momentu obrotowego, o których powinieneś wiedzieć

Poznawanie technicznych kwestii pomiaru momentu obrotowego
Precyzja urządzeń do pomiaru momentu obrotowego ma coraz większe znaczenie w stanowiskach do testowania mocy i aplikacjach do monitorowania produkcji, gdzie wydajność ma kluczowe znaczenie dla spełnienia wysiłków w zakresie zrównoważonego rozwoju przemysłowego. Powszechnie przyjmuje się, że wszystkie sektory przemysłu muszą poprawiać swoją mechaniczną moc wyjściową i jednocześnie zmniejszać zanieczyszczenie środowiska. Ten wymagający wymóg można spełnić jedynie poprzez dokładne monitorowanie obciążeń mechanicznych wyposażenia stanowiska testowego i komponentów przetwarzających.

Terminologia pomiaru momentu obrotowego
Moment obrotowy jest wielkością mechaniczną mierzoną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ta wartość jest najważniejsza dla przetworników momentu obrotowego i czujników na stanowisku badawczym oraz sprzętu przetwarzającego sygnał momentu, ale na te elementy wpływa wiele dodatkowych zjawisk, które mogą powodować błędy w dokładności pomiaru. Względny błąd odwracalności, powtarzalności i liniowości - jej odchyłka, łącznie z histerezą - są dodatkowymi kwestiami wpływającymi na wydajność systemów pomiaru momentu obrotowego. Wszystkie te błędy należy w razie potrzeby zredukować/skompensować do minimum, szczególnie przy wysokich wartościach przetwornika momentu obrotowego, które wpływają na dokładność systemu.

Istnieją cztery specyficzne terminologie używane do definiowania przetwornika z bezpośrednim uwzględnieniem możliwości mechanicznych elementu: nominalny moment obrotowy; maksymalny moment obrotowy roboczy; graniczny moment obrotowy; i moment niszczący.

  1. Nominalny moment obrotowy (Mnom) określa próg najwyższego obciążenia przetwornika, w przypadku którego określone tolerancje nie są przekraczane przez mechanizm pomiarowy. Określa idealny zakres tolerancji mechanicznej komponentu i może służyć do określania dokładności z uwzględnieniem wszystkich wpływów odniesionych do pełnej skali.
  2. Maksymalny moment roboczy określa dopuszczalny punkt dokładności w relacji między momentem obrotowym a sygnałem wyjściowym. Podane wartości w karcie katalogowej mogą zostać przekroczone. Systemy pomiaru momentu obrotowego mogą być stosowane do maksymalnej wartości roboczej, ale lepiej jest monitorować sygnały wyjściowe w punktach pomiędzy nominalną i maksymalną roboczą wartością momentu.
  3. Graniczny moment obrotowy i moment niszczący odnoszą się do maksymalnych bezwzględnych możliwości przetwornika momentu obrotowego, odpowiednio opisując punkt, w którym system pomiaru momentu obrotowego nie odniesie trwałego uszkodzenia, oraz punkt, w którym przetwornik ulegnie zniszczeniu. Wartości te mogą powodować trwałe zmiany we właściwościach sprzętu i awarie elementów mechanicznych, skutkującymi brakiem gwarancji dokładności pomiaru.

Systemy pomiaru momentu obrotowego firmy HBM
HBM jest światowym liderem w produkcji i dostarczaniu wiodącego sprzętu testowego do szeregu zastosowań przemysłowych. Dostarczamy systemy pomiaru momentu obrotowego odpowiednie do precyzyjnego, wytrzymałego użytkowania, aby wesprzeć trwające globalne dążenie do poprawy zrównoważonego rozwoju.