Wlasciwe przylozenie

Właściwe przyłożenie obciążenia w trakcie instalacji i eksploatacji modułów ważących

Właściwe przyłożenie obciążenia dla precyzyjnych wyników ważenia

Prawidłowe przyłożenie obciążenia do przetworników wagowych jest warunkiem uzyskania dokładnych wyników ważenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o kierunek przyłożenia obciążenia, konstrukcję wsporczą, czy akcesoria montażowe na przyłożenie obciążenia ma wpływ wiele czynników.

Szczególną uwagę należy zwrócić na punkty przyłożenia obciążenia na czujnik, jak również na punkty styku między czujnikiem, a ważonym ładunkiem oraz między czujnikiem, a jego podstawą. Składowe obciążenia, które nie działają w wyznaczonym kierunku pomiarowym przetwornika wagi, zniekształcają wynik pomiaru i mogą skrócić żywotność czujnika.

Przetworniki wagi powinny być używane tylko w określonym kierunku obciążenia. Kierunek ten na wielu czujnikach tensometrycznych HBM jest oznaczony strzałką. W przypadku niektórych czujników tensometrycznych (np. Z6, Z7 i HLC) i przy zastosowaniu w wagach nielegalizowanych możliwe jest również obciążenie dwukierunkowe, pod warunkiem, że zachowana jest jego osiowość.

W miarę możliwości należy unikać sił bocznych oraz momentów zginających i skręcających.

Konstrukcja wsporcza

Czujniki dla obciążenia ściskającego muszą opierać się swoją podstawą na równych konstrukcjach wsporczych. Powierzchnia nie może być deformowana przez obciążenie. Aby zapewnić równomierne przeniesienie obciążenia z podstawy czujnika na konstrukcję wsporczą, czujnik ten musi być przymocowany do sztywnej płyty bazowej. Konstrukcja wsporcza przetworników wagi musi być w stanie przenieść siły wynikające z przyłożonego obciążenia.

Chociaż konstrukcja wsporcza może w pewnych okolicznościach ulec poważnemu odkształceniu pod wpływem obciążenia, stabilność jest w pełni gwarantowana. Te odkształcenia mogą również powodować jednoczesne obniżenie podpór. Jeśli podpory rzeczywiście obniżają się, to powinny o tę samą wartość dla wszystkich podpór, aby uniknąć przechylania, które powoduje zmiany w proporcjonalnym rozkładzie obciążenia i sił bocznych.

Zwykle konstrukcja sztywna jest lepsza dla konstrukcji wsporczej niż elastyczna. Giętka konstrukcja sprawia, że uzyskanie równomiernego obniżenia wszystkich podpór jest bardzo trudne. Rozciąganie może również występować w całej konstrukcji.

Akcesoria montażowe dla przetworników wagi

Podczas ważenia zbiorników lub monitorowania ich poziomów napełnienia, rozszerzalność cieplna i związane z nią ruchy poziome muszą być brane pod uwagę zarówno w przypadku zbiornika, jak i konstrukcji wsporczej. Sztywna instalacja zapobiega tym ruchom i ostatecznie wywołuje siły poziome, które często wystarczają do zniekształcenia wyniku pomiaru. Przetworniki wagi są od czasu do czasu uszkadzane lub nawet niszczone przez te efekty. Podobne konsekwencje mogą wynikać z wprowadzenia obciążeń, na które nakładają się momenty skręcające i składowe siły bocznej. 

Przykładami tego są niecentryczne obciążenia lub siły, które są przykładane pod kątem. Wykorzystywane do montażu czujników łożyska elastomerowe lub wahliwe zapewniają konkretne rozwiązanie problemu w zależności od kształtu zbiornika. Akcesoria montażowe pomagają zapewnić zgodność z wytycznymi dotyczącymi instalacji przetworników wagi. Kwestie wpływające na eliminację zmiennych zakłócających są niezwykle zróżnicowane, a każda z nich wymaga podejścia specyficznego dla danej aplikacji. Ostatecznie to inżynier projektu posiadający szczegółową wiedzę na temat produktu określa wagę poszczególnych zmiennych zakłócających. Dostępna jest nie tylko szeroka gama możliwości wprowadzenia obciążenia przy różnych modelach czujników tensometrycznych, ale także dostępnych jest wiele różnych rodzajów akcesoriów montażowych.