PRZETWORNIKI PRZEMIESZCZENIA

Przetworniki przemieszczenia nazywane również przetwornikami drogi znajdujące się w naszej ofercie działają na zasadzie półmostka indukcyjnego. Zapewnia to bezstykowy charakter pracy kotwicy pomiarowej (rdzenia) co skutkuje praktycznie brakiem ograniczenia ilości cykli przy zachowaniu wysokiej dokładności i liniowości pomiaru. Jedynym ograniczeniem zastosowanie tej zasady działanie jest maksymalny zakres mierzonych przemieszczeń. W naszym przypadku to 500 mm.