Monitoring konstrukcji betonowych

Monitorowanie pracy konstrukcji wiaduktu kolejowego pozwoliło na optymalizację procesu jego budowy, oraz zapewnienie bezpiecznej eksploatacji. Sygnalizacja przeciążeń, pozwala unikać zagrożeń i wydłużyć żywotność konstrukcji.

Realizacja:

Monitoring konstrukcji betonowych 2m
Monitoring konstrukcji betonowych 1m
Monitoring konstrukcji betonowych 4m.jpg
Monitoring konstrukcji betonowych 3m

 

Przykłady wykorzystanych produktów:


K-FS70FBG

K-FS76ARM

K-FS70PKF

K-FS63RTS

K-FS76BRD

K-FS64

K-FS65ACC

K-FS42

 

Modułowe rozwiązanie do efektywnego monitorowania stanu konstrukcji.

Wszystkie konstrukcje, czy to mosty, elektrownie wiatrowe, rurociągi wodne, gazowe i naftowe, tunele, platformy wiertnicze, chodniki, szyny, ale także statki, samoloty, pociągi i inne podlegają różnym czynnikom wewnętrznym i zewnętrznym, które mogą powodować zużycie lub awarię. Może się to zdarzyć na przykład z powodu pogorszenia się stanu, nieprawidłowego procesu budowy, braku kontroli jakości lub ekstremalnej sytuacji wynikającej z wypadku lub obciążenia środowiskowego. Aby móc obserwować te zmiany w materiale i odpowiednio reagować, zanim dojdzie do poważnych szkód, kluczowe jest wdrożenie systemu identyfikacji uszkodzeń. Monitorowanie zachowania konstrukcji może wykryć anomalie w czasie, umożliwiając w ten sposób skuteczniejszą realizację działań konserwacyjnych i naprawczych, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów operacyjnych. Zastąpienie konserwacji opartej na harmonogramie konserwacją opartą na stanie jest głównym celem monitorowania infrastruktury, zapewniającym następujące korzyści.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki ciągłej obserwacji
 • Automatyzację konserwacji
 • Wykrywanie uszkodzeń na wczesnym etapie, aby umożliwić proaktywną reakcję
 • Wydłużenie cyklu generalnego remontu
 • Oszczędność kosztów i czasu

Monitorowanie zachowania się konstrukcji mostów Anzo II i Deza podczas budowy i okresu użytkowania.

Kompletny system pomiarowy zastosowany w tym przypadku składał się z 207 czujników do których zaliczyliśmy:

 • 70 czujników odkształcenia 
 • 66 czujników temperatury
 • 31 mierników nachylenia
 • 9 akcelerometrów
 • 8 przetworników ciśnienia i temperatury
 • 6 czujników wagi
 • 3 interogatory optyczne

Dane pomiarowe nie są dziś wystarczające. Transmisja danych, automatyczne alarmy i analizy, obszerne dzienniki oraz zdalna diagnostyka i sterowanie są niezbędne do funkcjonowania systemów monitoringu. Niezależnie od tego, czy korzystasz ze złożonej sieci firmowej, czy z samodzielnego rozwiązania, HBM znajdzie idealne rozwiązanie.