Monitoring konstrukcji stalowych

Nasz sprzęt umożliwia: monitoring konstrukcji mostowych, naprężeń związanych z eksploatacją, warunkami atmosferycznymi i sejsmicznymi. Uczestniczymy  w badaniach rozwojowych obejmujących parametry wytrzymałościowe nowych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych prowadzonych w warunkach laboratoryjnych i terenowych. Alternatywną aplikacją jest zastosowanie klasycznej tensometrii oporowej oraz wielokanałowych wzmacniaczy pomiarowych.

Realizacja:

Monitoring konstrukcji stalowych 3m
Monitoring konstrukcji stalowych 1m
Monitoring konstrukcji stalowych 2m
Monitoring konstrukcji stalowych 4m.jpg

 

Przykłady wykorzystanych produktów:


Interrogator

K-FS70FBG

K-FS63CTS

K-FS63LTS

 

Jednym z wielu zastosowań systemów pomiarowych opartych na tensometrii optycznej jest monitoring konstrukcji stalowych. Tensometry światłowodowe, tak samo jak klasyczne tensometry elektrooporowe można przykleić do konstrukcji kompensując rozszerzalność materiałową czujnikami temperatury zamocowanymi na tym samym światłowodzie. 

Okazałym przykładem jest instalacja kompletnego łańcucha pomiarowego na moście w Porto. Ponte Luís I to dwukondygnacyjny most stalowy. Wybudowany został w XIX w. i został nazwany na cześć króla Ludwika I. Łączy on oba brzegi rzeki Douro. Długość całkowita tej konstrukcji to 385,25 metrów. Budowa została rozpoczęta w roku 1881, a inauguracja nastąpiła 31 października 1886 roku. Projektantem mostu był inżynier Teófilo Seyrig z grupy Gustave Eiffel. Masa mostu wynosi 3045 ton. 

Monitoring naprężeń ma moście został zainstalowany po remoncie i przed budową metra w 2004r. Od tego czasu czuwa nad bezpieczeństwem konstrukcji i pasażerów. System pomiarowy składa się z wielokanałowego interrogatora optycznego, 28 czujników, tensometrów bezpośrednio naciętych na światłowodach, 10 czujników temperatury i 118 czujników naprężeń zatopionych w kompozytowych. Całkowita długość instalacji wynosi 3 km światłowodów. 

Niezaprzeczalnym atutem tego rodzaju tensometrii jest praktycznie brak limitu długości okablowania. Wiązka lasera biegnie z prędkością światła, nie mamy więc opóźnień w przesyle informacji, ani strat w danych. Dzięki zastąpieniu prądu światłem, przewody nie rozgrzewają się, nie wchodzą również w interację z polem elektromagnetycznym i wilgocią. Są więc iskroodporne.