Monitoring trakcji - elektrooporowo

Niezawodny system do monitoringu jakości szyn i kół jezdnych pociągów, wykrywania kierunku ruchu i ważenia składów. Pozwala wydłużyć cykl eksploatacji trakcji kolejowej, podwyższyć poziom bezpieczeństwa pasażerów oraz ładunków wykrywając obecność i prędkość pociągów. Odporne na trudne środowisko rozwiązanie posiada certyfikaty zgodności z UIC/EN standardami kolejowymi.

Realizacja:

Monitoring trakcji elektro argos 1m
Monitoring trakcji elektro argos 4m.jpg
Monitoring trakcji elektro argos 2m
Monitoring trakcji elektro argos 3m

 

Przykłady wykorzystanych produktów:


Seria LY

1-CATMAN-AP

QuantumX

MGCPlus

 

Analiza i diagnostyka, konserwacja i naprawy: pomiary dla kolei.

Monitorowanie predykcyjne oraz oparte na stanie rzeczywistym są równie ważne aby zapewnić bezpieczeństwo, opłacalność oraz płynną i łatwą eksploatację kolei. Regularne kontrole i konserwacja infrastruktury są obowiązkowe, aby uniknąć szkodliwych warunków powodujących uszkodzenia pojazdów lub trakcji.

Bardzo dokładne pomiary pociągów z zewnątrz i pokładowe systemy monitorowania rejestrujące sam pojazd lub tory, linię napowietrzną i pantograf, dostarczają ważnych danych i spostrzeżeń dla nowoczesnych rozwiązań w zakresie utrzymania ruchu. Fizyczny świat czujników, testów i pomiarów HBK jest połączony z cyfrowym światem oprogramowania do symulacji i modelowania oraz analiz zapewnia doskonałe wsparcie dla planowanych remontów, konserwacji predykcyjnej lub rozwiązań normatywnych.

Wykorzystanie precyzyjnych danych pomiarowych w utrzymaniu kolei.

Wiarygodne dane są niezbędne do podjęcia odpowiednich decyzji. Chodzi o ochronę inwestycji, operacji i bezpieczeństwo. Rzetelne pomiary są zatem podstawowymi warunkami wstępnymi. Większość rozwiązań dostępnych na rynku dostarcza tylko raporty o przestojach lub nieprecyzyjne dane pomiarowe. Zazwyczaj takie dane wykazują znaczne rozproszenie i nie mogą być wykorzystywane do bezpiecznych procesów prognozowania. Dlatego niezbędne jest wyposażenie pojazdu i infrastruktury w dedykowaną technologię pomiarową.

Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnych uszkodzeń sieci kolejowej oraz zaoszczędzić czas, zasoby i pieniądze, HBK dostarcza pełne rozwiązania pomiarowe i monitorujące dla pojazdów i infrastruktury, a także czujniki i inne komponenty, z których klienci mogą zbudować. własne rozwiązania.

Systemy pomiarowe HBK zapewniające wiarygodne i zrównoważone analizy

Wysokiej jakości dane są podstawą dobrego planowania konserwacji. Nowoczesne i precyzyjne systemy pomiarowe HBK otwierają nowe, zorientowane na przyszłość sposoby serwisowania: od konserwacji opartej na stanie technicznym, przez konserwację predykcyjną, po opisowe rozwiązania konserwacyjne dla torów, linii napowietrznych i pojazdów.

Termin TSI-SPOT® oznacza ofertę HBK dla przemysłu kolejowego, która może pochwalić się ekosystemem czujników optycznych i elektrycznych, systemami gromadzenia danych - QuantumX i SomatXR - oraz rozwiązaniami programowymi do analizy i symulacji danych, a także łączenia z danymi komercyjnymi. Dzięki otwartym interfejsom i dużej elastyczności, komponenty te ułatwiają projektowanie własnych systemów, ale także umożliwiają wykorzystanie optymalnie dopasowanych kompletnych systemów, aby spełnić poniższe aspekty rozwiązania.

Podejście TSI-SPOT® (techniczne specyfikacje interoperacyjności) w pomiarach przydrożnych i pokładowych zapewnia innowacyjne utrzymanie pojazdów i infrastruktury oraz płynne działanie całego systemu.

Monitorowanie przydrożne

HBK oferuje szeroką gamę rozwiązań pomiarowych dostępnych w systemach pomiaru i monitorowania pociągów z poziomu torowiska:

 • Wykrywanie uszkodzeń kół
 • Pomiar siły poziomej, pionowej i wzdłużnej oraz masy pojazdu
 • Liczenie osi
 • Pomiar hałasu i wibracji

Możesz dowolnie wybierać spośród wielu technologii, które najlepiej odpowiadają Twoim wymaganiom. Produkty HBK obejmują tensometry elektryczne i optyczne oraz akcelerometry, a nawet systemy hybrydowe. Podstawą technologiczną są zasady pomiaru naprężeń i piezoelektryczne.

Pokładowe pomiary i systemy monitorowania: tor i linia napowietrzna

Rosnące wymagania dotyczące wydajności w rozwijającej się branży transportu kolejowego stanowią wyzwanie polegające na nadaniu priorytetu konserwacji torów, zanim złe warunki spowodują uszkodzenie pojazdów.

HBK dostarcza najnowocześniejsze technologie, które umożliwiają branży optymalizację planowania konserwacji torów i linii napowietrznych. Rozwiązania i komponenty systemowe HBK zapewniają w pełni zautomatyzowane, autonomiczne systemy monitorowania stanu torów - kompletną konfigurację obejmującą:

 • Informacje dotyczące przyspieszenia, odkształcenia i temperatury
 • Integracja pojazdu z magistralą
 • Wysokiej jakości ocena danych i automatyczne generowanie raportów
 • Monitorowanie toru w oparciu o pozycję w sieci
 • Wytrzymałe rozwiązanie o długoterminowej niezawodności
 • Elektronika o klasie ochrony przeciwpożarowej (zgodnie z EN 45545)
 • Umożliwienie klientom zlokalizowania miejsc problemowych i oceny wagi problemów wspiera proaktywne planowanie konserwacji.