Silniki i wały okrętowe

Kompletny łańcuch pomiarowy zapewnia możliwość pomiaru momentu obrotowego na wale napędowym statku w zakresie nawet do 1,5 MNm. 
Nasze momentomierze umożliwiają również pomiar prędkości obrotowej i mocy wydatkowanej przez siłownię statku, tym samym gwarantują optymalizację zużycia paliwa niezbędnego do napędu nawet największych jednostek pływających. Pomiary stanowią podstawę do certyfikatów morskich, są nieodłączną częścią badań i rozwoju technologii budowy okrętów.

Realizacja:

Silniki i waly okretowe 1m
Silniki i waly okretowe 3m
Silniki i waly okretowe 2m.jpg
Silniki i waly okretowe 4m

 

Przykłady wykorzystanych produktów:


1-CATMAN-AP

T40FH

T10F

MGCPlus

 

Optymalizacja zużycia paliwa na statkach.

Optymalizacja zużycia paliwa silników okrętowych za pomocą bardzo precyzyjnego i niezawodnego przetwornika momentu obrotowego T40MAR i systemu akwizycji danych producenta sprzętu pomiarowego  HBM umożliwia znaczne oszczędności i pomaga spełniać stale rosnące wymagania przepisów międzynarodowych.

Międzynarodowa konwencja MARPOL w kwestii stopniowego ograniczania emisji zanieczyszczeń nakazuje branży silników okrętowych opracowanie nowych rozwiązań. Metoda wykorzystania kombinacji różnych paliw, takich jak klasyczne paliwa okrętowe i skroplony gaz ziemny (LNG) okazuje się sukcesem. Silniki dwupaliwowe osiągają wymagane wartości składu chemicznego spalin, wyzwaniem jednak jest szybkie przełączenie się z jednego paliwa na drugie bez utraty mocy. Silnik używany w trybie LNG narażony jest na krytyczne tryby pracy, takie jak spalanie stukowe lub przeciążenie. Dokładny pomiar momentu obrotowego  na wale zapewnia identyfikację stanu obciążenia i zapobiegania awariom. Dotyczy to zarówno zmiany rodzajów paliw bez utraty mocy, jak i prowadzenia punktu pracy silnika w optymalnym oknie roboczym (najkorzystniejszy stosunek prędkości obrotowej do momentu), niezależnie od warunków atmosferycznych i stanu morza. W ten sposób wydatek paliwa jest ograniczany przy jednoczesnym wzroście sprawności. Do wyznaczenia mocy napędowej P niezbędny jest dokładny pomiar momentu  M na wale napędowym i prędkości kątowej ω, następnie wartości przesyłane są do komputera w celu obliczeniowym.
P = ω * M 
Jedynie wysoka dokładność pomiarów obciążeń umożliwia efektywne sterowanie silnikami statków w ich optymalnym oknie roboczym. Istnieją dwie metody pomiaru momentu obrotowego - bezpośrednio lub pośrednio.

Pośredni pomiar obciążenia
Pośredni pomiar momentu na wale w układzie napędowym wymaga pomiaru wartości związanych z odkształceniem na wale i późniejszych obliczeń. W tym celu tensometry foliowe są przyklejane bezpośrednio na powierzchnię wału, a następnie lutowane w mostek pomiarowy. Zasilanie mostka pomiarowego, jak i transmisja sygnału pomiarowego jest bezdotykowa. Następuje pomiar kąta skrętu wału. Przed procesem kalibracji otrzymujemy wyniki w jednostkach mV/V.

Bezpośredni pomiar obciążenia
Bezpośredni pomiar obciążenia korzysta z wbudowanego przetwornika momentu obrotowego jako zintegrowanej część wału napędowego. Czujnik jest już skalibrowany w fabryce na etapie produkcji przy użyciu odpowiednich urządzeń do kalibracji. Jest łatwy w montażu, demontażu, wymianie i ponownej kalibracji. Wyniki odczytujemy w docelowych jednostkach Nm.

T40MAR to kołnierzowy przetwornik momentu obrotowego wyprodukowany przez HBM, który został specjalnie zaprojektowany i certyfikowany do zastosowań w układach napędowych statków. Dzięki niezwykłej precyzji zebrane dane pomiarowe przewyższają wymaganą przepisami środowisk branży żeglugowej dokładność pomiarów co najmniej o 10 razy.