Testowanie prototypów

Realizacja:

Testowanie prototypow 4m
Testowanie prototypow 1m.jpg
Testowanie prototypow 2m
Testowanie prototypow 3m

 

Przykłady wykorzystanych produktów:


1-T20WN/20NM

1-U10M/25KN

1-CATMAN-EASY

1-MX840B-R

 

Opracowywanie nowych produktów wymaga oprócz procesu projektowania przeprowadzenie całego szeregu badań testowych. W obszarze naszych możliwości dotyczy to pomiaru sił, naprężeń, odkształceń, ciśnień, przemieszczeń, momentu oraz prędkości obrotowej celem obliczenia mocy układu napędowego.