Tunel aerodynamiczny

Dzięki dużym zakresom pomiarowym i dynamice akwizycji danych, możliwe są bardzo dokładne badania modelu konstrukcji narażonej na znaczne siły oporu powietrza występujące przy dużych prędkościach obiektów, występujące w trakcie cyklu eksploatacji. 

Realizacja:

Tunel aerodynamiczny 2m
Tunel aerodynamiczny 4m
Tunel aerodynamiczny 3m.jpg
Tunel aerodynamiczny 1m

 

Przykłady wykorzystanych produktów:


Genesis High Speed

Seria LY

PACEline CFW

MGCPlus

 

Do pomiarów i precyzyjnej analizy sił i momentów działających w trzech osiach układu współrzędnych (x, y, z) w modelach badawczych statków powietrznych, wykonywanych w tunelu aerodynamicznym, konieczne jest specjalistyczne wyważenie o najwyższej dokładności, na tyle stabilne by wytrzymać całe badanie nie zmieniając parametrów początkowych. W tym celu wykorzystywane są specjalne wagi o konstrukcji umożliwiającej wykorzystanie tensometrów (SG). Dzięki zastosowaniu tego układu pomiarowego zyskujemy  łatwość instalacji, niezawodność, różne formy pomiarów zdalnie sterowanych, itp.

Pomiar momentów i sił 

Model badawczy charakteryzuje się 6 stopniami swobody. Siła osiowa określana jest czterema krótkimi ramionami znajdującymi się blisko środka wnętrza wagi. Kolejne pięć składowych oznacza się w dwóch symetrycznych systemach, z których każdy zbudowany jest z trzech belek i obudowy. Tą złożoną strukturę skonstruowano biorąc pod uwagę wyniki komputerowych analiz elementów skończonych. Skonfigurowano 722 elementów izoparametrycznych, które poddano obciążeniu, w rezultacie przemieszczeniu  uległo 1536 nodów. Nasz instrument pomiarowy zbudowano na bazie klasycznych tensometrów elektrooporowych serii Y niemieckiego lidera rynku pomiarowego HBM o standardowych rezystancjach takich jak: 120Ω i 350Ω. W sumie powstało sześć mostków Wheatstone'a z czterema lub ośmioma aktywnymi tensometrami. 

Badania

Wykonano całościową analizę mechaniczną i elektryczną do opracowania najlepszej metody mocowania i instalacji tensometrów z wagą wewnątrz tunelu aby wzmocnić czułości i zapewnić kompensację zakłóceń. Transparentny materiał ochronny HBM SG 250 użyto jako dodatkowe zabezpieczenie. Pierwsze badania stabilności i poziomu czułości tensometrów wykonała firma HBM, stosując uniwersalny wielokanałowy wzmacniacza pomiarowy MGCplus. Po pozytywnych wynikach testów wagę podłączono do systemu akwizycji danych HBM w tunelu aerodynamicznym. To kompleksowe rozwiązanie gwarantuje stabilne wyniki w opracowaniu najlepszej relacji między pojemnością a objętością, gdyż oddziaływanie sił i momentów jest dokładnie określone.

Wiarygodne wyniki testów prototypów w tunelu aerodynamicznym

Jeżeli wynikiem badań w tunelu aerodynamicznym ma być określenie, czy pojazdy, statki powietrzne, wodne lub sprzęt sportowy jak sanki, skrzydła kilowe jachtów czy kaski używane w wyścigach formuły 1 są należycie wyważone - dokładny pomiar sił i momentów obrotowych jest niezbędny. 
Poprawna aerodynamika jest kluczowym faktorem wpływającym na osiągnięcie optymalnej wydajności energetycznej, poziomu bezpieczeństwa pożądanej akustyki i komfortu użytkowania. HBM proponuje bardzo dokładne przetworniki tensometryczne, elektronikę pomiarową (DAQ) i oprogramowanie do badań. Nasze systemy gwarantują precyzyjne określenie sił i momentów aerodynamicznych w czasie rzeczywistym, oraz całościowe testy efektów aerodynamicznych na podstawie zarejestrowanych informacji.