Ważenie odpadów

Realizacja:

Wazenie odpadow 3m
Wazenie odpadow 4m
Wazenie odpadow 2m
Wazenie odpadow 1m.jpg

 

Przykłady wykorzystanych produktów:


RSCC

WE2107

VKIA405

Z16A

 

Większość wysypisk rozlicza koszty przyjmowanych gromadzenia przyjmowanych odpadów według ich masy. Dotychczasowy objętościowy system odbioru śmieci narażał firmy transportowe na straty wynikające z przekroczenia średniej masy odpadów przypadających na objętość standardowego pojemnika. Proponowana przez HBM koncepcja grawimetrycznego sposobu rozliczeń z klientem eliminuje ten problem.