Przetwornik sily top transfer

TOP-Transfer

Zastosowania laboratoryjne, referencyjne

Przetworniki siły TOP Transfer spełniają najwyższe wymagania precyzyjnych pomiarów przeważających np. w międzynarodowych pomiarach porównawczych. Seria przetworników TOP Transfer jest wyposażona w układ TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) i składa się z dwóch typów:

TOP-Z30A

TOP-Z4A (dla szerokiego zakresu sił znamionowych od 100N do 500kN)

Unikalną cechą jest to, że przetworniki mogą być użyte zarówno dla obciążenia ściskającego, jak i rozciągającego  już od znamionowej siły 100N.

Oczywiście elementy przyłożenia siły zalecane w normach są dostępne dla obydwu kierunków naprężenia.


Kierunek siły: ściskanie i rozciąganie
Zasada działania: tensometryczne
Dostępne wersje:
Symbol Prędkość próbkowania Klasa dokładności Zakres znamionowy
1-TOP-Z30A/100N -- 00 wg. ISO 376 0.1 kN
1-TOP-Z30A/200N -- 00 wg. ISO 376 0.2 kN
1-TOP-Z30A/500N -- 00 wg. ISO 376 0.5 kN
1-TOP-Z30A/1000N -- 00 wg. ISO 376 1 kN
1-TOP-Z30A/2KN -- 00 wg. ISO 376 2 kN
1-TOP-Z30A/5KN -- 00 wg. ISO 376 5 kN
1-TOP-Z30A/10KN -- 00 wg. ISO 376 10 kN
1-TOP-Z4A/20KN -- 00 wg. ISO 376 20 kN
1-TOP-Z4A/50KN -- 00 wg. ISO 376 50 kN
1-TOP-Z4A/100KN -- 00 wg. ISO 376 100 kN
1-TOP-Z4A/200KN -- 00 wg. ISO 376 200 kN
1-TOP-Z4A/500KN -- 00 wg. ISO 376 500 kN

Akcesoria:

Akcesoria przetwornikow sily edo3

1-EDO3/1KN

Element naciskowy dla sił ściskającyh zgodnie z ISO 376 dla zakresów pomiarowych 50N-1kN

Akcesoria przetwornikow sily edo3

1-EDO4/100KN

Element naciskowy dla sił ściskającyh zgodnie z ISO 376 dla zakresu pomiarowego 100kN

Akcesoria przetwornikow sily edo3

1-EDO4/200KN

Element naciskowy dla sił ściskającyh zgodnie z ISO 376 dla zakresu pomiarowego 200kN

Akcesoria przetwornikow sily edo3

1-EDO4/20KN

Element naciskowy dla sił ściskającyh zgodnie z ISO 376 dla zakresów pomiarowych 2.5kN-50kN

Akcesoria przetwornikow sily edo3

1-EDO4/500KN

Element naciskowy dla sił ściskającyh zgodnie z ISO 376 dla zakresu pomiarowego 500kN-1MN

Akcesoria przetwornikow sily edo3

1-EDO4/50KN

Element naciskowy dla sił ściskającyh zgodnie z ISO 376 dla zakresów pomiarowych 2kN-50kN

Akcesoria przetwornikow sily kab139a-6

1-KAB139A-6

Przewód połaczeniowy o długości 6m, wtyczką typu 423 na jednym końcu i wolnymi końcami z drugiej strony

Akcesoria przetwornikow wagi u1r

1-U1R/200KG/ZGW

Przegub sferyczny z gwintem zewnętrznym dla wszystkich zakresów pomiarowych

Akcesoria przetwornikow sily u1r-zl

1-U1R/200KG/ZL

Sferyczny element naciskowy dla zakresów pomiarowych 50N-1kN

Akcesoria przetwornikow sily tensil iso 376

1-Z30/10KN/ZKM

Kompletny uchwyt montażowy dla sił rozciągających zgodnie z ISO 376 dla zakresów pomiarowych 2kN-10kN

Akcesoria przetwornikow sily tensil iso 376

1-Z30/BOX

Walizka transportowa dla 4 czujników serii Z30 wraz z akcesoriami

Akcesoria przetwornikow sily u2a-t-zgow

1-Z4/100KN/ZGOW

Przegub sferyczny z gwintem wewnętrznym dla zakresu pomiarowego 100kN

Akcesoria przetwornikow sily u1r-zgw

1-Z4/100KN/ZGUW

Przegub sferyczny z gwintem zewnętrznym, dla zakresu pomiarowego 100kN

Akcesoria przetwornikow sily tensil iso 376

1-Z4/100KN/ZKM

Kompletny uchwyt montażowy dla sił rozciągających zgodnie z ISO 376 dla zakresu pomiarowego 100kN

Akcesoria przetwornikow sily tensil iso 376

1-Z4/200KN/ZKM

Kompletny uchwyt montażowy dla sił rozciągających zgodnie z ISO 376 dla zakresu pomiarowego 200kN

Akcesoria przetwornikow sily u2a-t-zgow

1-Z4/20KN/ZGOW

Przegub sferyczny z gwintem wewnętrznym dla zakresów pomiarowych 2.5kN-50kN

Akcesoria przetwornikow sily u1r-zgw

1-Z4/20KN/ZGUW

Przegub sferyczny z gwintem zewnętrznym dla zakresów pomiarowych 2.5kN-50kN

Akcesoria przetwornikow sily tensil iso 376

1-Z4/20KN/ZKM

Kompletny uchwyt montazowy dla sił rozciągających zgodnie z ISO 376 dla zakresów pomiarowych 2.5kN-20kN

Akcesoria przetwornikow sily u2a-t-zgow

1-Z4/500KN/ZGOW

Przegub sferyczny z gwintem wewnętrznym dla zakresu pomiarowego 500kN

Akcesoria przetwornikow sily u1r-zgw

1-Z4/500KN/ZGUW

Przegub sferyczny z gwintem zewnętrznym dla zakresu pomiarowego 500kN

Akcesoria przetwornikow sily tensil iso 376

1-Z4/500KN/ZKM

Kompletny uchwyt montażowy dla sił rozciągających zgodnie z ISO 376 dla zakresu pomiarowego 500kN

Akcesoria przetwornikow sily tensil iso 376

1-Z4/50KN/ZKM

Kompletny uchwyt montażowy dla sił rozciągających zgodnie z ISO 376 dla zakresu pomiarowego 50kN

Akcesoria przetwornikow sily u1r-zl

3-9202.0140

Sferyczny element naciskowy dla zakresów pomiarowych 2kN-10kN