KONFERENCJE

TARGI

Targi 9

Targi AUTOMATICON

Przesunięcie terminu: W związku z zaistniałą sytuacją jaką jest zagrożenie zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 zaplanowane w terminie 17-19.03.2020 targi nie odbędą się. W najbliższym czasie zostanie wyznaczony nowy termin. Adres: Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów Expo XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa. Opis: Targi AUTOMATICON® są od 23 lat największym w Polsce profesjonalnym forum, na którym spotykają się producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Targi dają Wystawcom doskonałą możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć w dziedzinach: automatyki, pomiarów przemysłowych i robotyki. Impreza jest licznie odwiedzana przez specjalistów poszukujących n...
czytaj dalej

SZKOLENIA

Tens 1

ZASTOSOWANIE TENSOMETRÓW W TECHNIKACH POMIAROWYCH I CZĘŚĆ - INSTALACJA TENSOMETRÓW

Szkolenie rozpoczyna teoria – podstawy wiedzy o tensometrii takie jak: budowa tensometru, wartości pomiarowe odkształceń, Mostek Wheatstone’a. Zajęcia praktyczne obejmują wybranie odpowiedniego miejsca do pomiaru, przygotowanie powierzchni i naklejanie tensometrów. Następnie podłączanie własnoręcznie zainstalowanych tensometrów do aparatury pomiarowej i analizę otrzymanych wyników....
czytaj dalej

Tens 2

ZASTOSOWANIE TENSOMETRÓW W TECHNIKACH POMIAROWYCH II CZĘŚĆ - TENSOMETRIA ELEKTROOPOROWA W TEORII I PRAKTYCE

Dwudniowe szkolenie rozpoczyna część teoretyczna obejmująca zagadnienia stanu naprężeń i odkształceń opisanych odpowiednimi równaniami, rozszerzalności i kompensacji temperaturowej, zastosowanie rozet tensometrycznych. Część praktyczna obejmuje wyznaczanie i analizę naprężeń w płaskich układach prętowych w belkach i tarczach płaskich na podstawie obliczeń oraz pomiarów tensometrycznych....
czytaj dalej

ARTYKUŁY

Doskonala technologia wazenia wtx

Terminal wagowy - doskonała technologia ważenia dzięki WTX

Doskonała technologia ważenia dzięki terminalom wagowym  WTX. Terminale wagowe WTX digitalizują dowolne tensometryczne przetworniki wagi i oferują wszystko, czego można wymagać od najnowocześniejszego terminala wagowego: elastyczną instalację, wiele interfejsów, łatwą obsługę na miejscu z przyjaznymi dla użytkownika kolorowymi wyświetlaczami i łatwą konfigurację za pomocą oprogramowania do ważenia HBM PanelX. Terminale wagowe mogą być używane do zastosowań statycznych, dynamicznych i w układach legalizowanych.W zależności od zastosowania jeden z różnych oferowanych terminali WTX będzie stanowił właściwy wybór. Na przykład WTX120 posiada Ethernet przemysłowy i interfejsy sieciowe, podczas gdy...
czytaj dalej

Monitoring infrastr kolejowej

Monitoring infrastruktury kolejowej

Monitorowanie tuneli, mostów i torowisk w infrastrukturze kolejowej i inżynierii lądowejObejmując wszystkie obszary rozwiązań monitorujących dla przemysłu kolejowego, HBK dostarcza również rozwiązania do krótko- i długoterminowego monitorowania infrastruktury kolejowej.Pomiary przyłożonych obciążeń i naprężeń są konieczne, aby obserwować zmiany w materiale i reagować w czasie. Niezawodny system monitorowania może wykryć anomalie na czas, umożliwiając w ten sposób bardziej efektywną realizację konserwacji i napraw, co natychmiast skutkuje zmniejszeniem kosztów operacyjnych.Zastąpienie konserwacji zaplanowanej z góry zgodnie z wyznaczonym harmonogramem konserwacją uzależnioną od stanu konstruk...
czytaj dalej