OPROGRAMOWANIE

HBM jest wiodącym producentem czujników i systemów wzmacniaczy pomiarowych do pomiaru wielkości mechanicznych. Pakiet oprogramowania o nazwie firmowej "CATMAN" został opracowany dla najpowszechniej używanego systemu operacyjnego - MS WINDOWS - i jest przeznaczony przede wszystkim dla techników pomiarowych. 

Sterowanie sprzętem pomiarowym
tak
nie
Ilość stanowisk
jednostanowiskowe
wielostanowiskowe
Rodzaj licencji
komercyjna
bezpłatna
Funkcja
Obliczenia niezawodności
obliczenia wytrzymałości i zmęczeniowe
sterowniki i biblioteki
akwizycja i analiza danych
Filtr tekstowy

Tam, gdzie stosowane są sterowane komputerowo systemy pomiarowe, proces podejmowania decyzji zależy w coraz większym stopniu od funkcjonalności i ergonomiczności zastosowanego oprogramowania. Jako element integrujący, oprogramowanie wypełnia różnorodne zadania obejmujące wszystkie aspekty pomiaru:

  • łatwą konfigurację urządzeń pomiarowych;
  • definiowanie i automatyzację sekwencji pomiarowej;
  • ustawianie wartości progowych;
  • bezpośrednią (on-line) wizualizację i ocenę pomiaru;
  • tworzenie raportów dokumentujących wyniki pomiaru;
  • analizę i zarządzanie danymi;